اقتصاد بازار: مدیرامور سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان گفت: برای اجرای خط 2 و 3 مترو با سرمایه گذران خصوصی در حال همکاری هستیم.
مرتضی حسام نژاد، اظهار کرد: موضوع سرمایه گذاری گسترده تر از مشارکت ها است. وی با اشاره به اینکه سرعت جریان سرمایه گذاری در شهر موجب توسعه، پیشرفت و رفاه شهروندان می شود، افزود: زمانی که اقتصاد در مسیر خود حرکت می کند برنامه های فرهنگی، سیاسی و اقتصاد به خوبی طی می شوند.
مدیر امور سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان با بیان اینکه در پروژه های مشارکتی نظارت عالیه وجود دارد، تأکید کرد: زمانی که فعالیتی با سرمایه گذاری و مشارکت شهروندان انجام می دهیم یک پشتوانه اجتماعی در طرح ها ایجاد می شود. وی در ادامه با تأکید بر اینکه اطلاع رسانی برای جذب سرمایه گذاران بسیار مؤثر است؛ از این جهت که سعی بر این بوده تا تنوع زیادی را در موضوعات ارائه کنیم، خاطرنشان کرد: برای گسترش حوزه اطلاع رسانی سال گذشته همایشی بین المللی اجرا شد و در سال جاری نیز نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری در کیش برگزار گردید که خوشبختانه تجربه خوبی به دست آوردیم.
مدیر امور سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه در نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری کشور در کیش 37 پروژه ارائه شد، ادامه داد: بازدید کنندگان از پروژه حمل و نقل عمومی استقبال خوبی کردند و مذاکراتی با کشور ایتالیایی انجام و قرار شد ادامه مذاکرات در اصفهان صورت گیرد.
حسام نژاد با اشاره به اینکه یک همایش برای حضور سرمایه گذران در حوزه فرهنگی- اجتماعی در آینده نزدیک برگزار می شود، بیان کرد: در گذشته تجربه خوبی از پتانسیل فعالان اقتصادی و فرهنگی در حوزه های فرهنگی – اجتمای و ورزشی کسب کردیم در همین راستا تصمیم برآن شد تا سال جاری به این مباحث توجه ویژه ای نشان دهیم. وی با بیان اینکه سرمایه گذاران ایرانی در حوزه ورزشی تمایل بیشتری برای همکاری داشته اند، اضافه کرد: سرمایه گذاران یک پروژه مشارکتی را در خیابان جهاد اجرا کرده اند که شهروندان کیفیت بی نظیر این پروژه را تاکنون در کل کشور مشاهد نکرده اند.
مدیر امور سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان با تأکید بر اینکه سرمایه گذاران به حوزه های فرهنگ نیز توجه ویژه داشته اند، ادامه داد: همچنین فرهنگسرای صدرا و بوستان مجاور آن توسط سرمایه گذاران در منطقه 8 برای رفاه بیشتر شهروندان اجرا شده است.
حسام نژاد در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه برای اجرای خط 2 و 3 مترو با سرمایه گذران خصوصی در حال همکاری هستیم، عنوان کرد: همچنین عملیات اجرایی مجموعه فرهنگی و ورزشی در محدوده خیابان شهرک ولیعصر در منطقه 13 با همکاری سرمایه گذاران ظرف 2 ماه آینده آغاز می شود.