اقتصاد بازار: مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان اعلام کرد: در حال حاضر 89 درصد حجم مخزن سد زاینده‌رود خالی است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد بازار، مسعود میرمحمدصادقی در جلسه شورای مدیریت بحران استان، اظهار داشت: در سال گذشته دراین تاریخ حجم مخزن سد زاینده‌رود 348 میلیون مترمکعب و بر اساس میانگین بلندمدت 682 میلیون متر مکعب آب پشت سد بوده که نشان می‌دهد امسال در شرایط بسیار سختی قرار داریم.
وی ادامه داد: گزارش سازمان هواشناسی استان مبنی بر بارش اندک در کوهرنگ و کاهش 74 درصدی بارش‌ها در ایستگاه کوهرنگ، ایستگاه شاخص حوضه آبریز سد زاینده‌رود، نسبت به مدت مشابه سال گذشته قرائت واز طرف دیگر اشاره شده که با توجه به پیش بینی‌های مرکزاقلیم شناسی وخشکسالی ایران مبنی بر بارش‌های زیرنرمال در فصل پاییز در بسیاری از مناطق ایران، شرایط سخت‌تری پیش رو خواهد بود.
در ادامه این نشست، گزارشی از وضعیت پدیده مخرب فرونشست زمین در برخی دشت‌های استان از جمله کاشان، گلپایگان و دامنه داران ارائه شد؛ با این تاکید که اجرای پروژه‌های 15 گانه طرح ملی "احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی استان اصفهان" از جمله برخورد با چاه‌های فاقد پروانه، نصب کنتورهوشمند روی چاه‌ها و تعدیل دبی پروانه چاه‌ها مطابق مصرف بهینه آب کشاورزی از جمله اقدامات پیشگیرانه از تداوم پدیده مخرب فرونشست زمین خواهد بود.