اقتصاد بازار: شهردار اصفهان گفت: تحولات گسترده در فضاهای شهری نیاز به نگاه تازه ای دارد که در این نگاه تازه همراهی مدیران شهری و مهندسین را در راه توسعه شهری هموار می کند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد بازار به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، سیزدهمین کنفرانس ملی روز مهندسی با شعار تفکر مهندسی راهبرد رشد و توسعه پایدار در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
شهردار اصفهان در این همایش با گرامیداشت روز مهندس اظهار داشت: میلیاردها سال از تشکیل کره زمین میگذرد و 250 هزار سال برای رسیدن جمعیت یک هزار و 800 نفری کره زمین به یک میلیارد نفر زمان صرف شده این درحالیست که بر اساس اعلام رسمی سازمان ملل تنها در طول چند سال اخیر این جمعیت به بیش از 7 میلیارد رسیده است.
مهدی جمالی نژاد تصریح کرد: میلیاردها سال زمان برای تشکیل یک سانتیمتر خاک زمان صرف شده در حالیکه در کسری از زمان هزاران متر مکعب از خاک تغییر کاربری پیدا کرده و از بین می رود که از این پدیده به عنوان دیدار با ابر تغییرات یاد می شود و در این مدت اندک شاهد ابر تغییرات هستیم.
وی با بیان اینکه تمام این رخدادها و رویدادها تغییرات بسیار شگرف و عظیمی را بر انسان ها، استراتژی‌ها، سیاست ها، کسب کار و توسعه می گذارد، افزود: با وجود این رویدادها شهرها و کشورهای مختلف دنیا باید با چالش های بسیار عظیمی دست و پنجه نرم کنند و به این باور برسیم که در هزاره سوم و قرن 21 تمامی کشورهای جهان با تغییرات بسیار بزرگی روبرو بوده به گونه ای که برای مقابله با اثرات سوء آن آمادگی های لازم در این زمینه نیاز است. امروزه نشانه هایی از تحولات گسترده در فضاهای شهری را شاهد هستیم که این تحولات نیاز به نگاه تازه دارد.
شهردار اصفهان اظهار داشت: مهندسین با بررسی فرایند ها ارزش افزوده بیشتری را در این زمینه خلق می کنند به همین دلیل در هزاره جدید در خلق این ارزش ها نیاز به بازمهندسی داریم.
وی با بیان اینکه بحران های پیش رو در شهرها بسیار زیاد است، یاد آور شد: برای مقابله با بحران هایی مانند مسائل زیست محیطی، آلودگی هوا، ریزگردها، خشکسالی، ترافیک، فرونشست زمین و بحران های شهری نیاز به همراه
و همدل شدن تمامی اقشار جامعه و دستگاه های اجرایی با یکدیگر را دارد.
جمالی نژاد گفت: برای حرکت از سمت فن آوری های سخت به سمت فن آوری های نرم باید شهری با مهندسی فرهنگی، مهندسی خدمات شهری، مهندسی بحران، مهندسی مالی، فناوری عمران، آینده نگاری و آینده پژوهی، شهر و مهندسی دانش و غیره داشته باشیم ودراین راه تعامل مهندسان با مدیران شهری بسيار ضروری و مهم است.
وی افزود: در شهرداری اصفهان و در برنامه 1400 این دغدغه ها وجود داشته تا اصفهان 1400 به شهری دانش محور و دانش بنيان تبديل شود نگاه شهرداری به توسعه شهری يک نگاه پایدار بوده که نه تنهاتوسعه سخت افزاری بلکه توسعه نرم افزاری نیز درآن دیده شده است.