سه شنبه هفته گذشته قرار بود با آغاز عملیات اجرایی لوله گذاری بر رودخانه تا یک سال آینده دوباره آب در زاینده رود جاری شود و مهرعلیزاده با قاطعیت اعلام کرد که با بازچرخانی آب، دوباره روحیه و نشاط به مردم به اصفهان بازمی گردد و با حفظ آثار تاریخی دوباره گردشگری توسعه می یابد. با این وجود مخالفان بسیاری مقابل این طرح ایستادند تا جایی که چند ساعت قبل از عملیات اجرای آن، طرح بدون هیچ دلیلی متوقف شد.

مخالفان یا طرح را هدررفت هزینه بیت المال می دانند یا توهین به مردم اصفهان! از سوی دیگر، حامیان میراث فرهنگی، اجرای آن را آسیب به پل های تاریخی ارزیابی می کنند. فعالان محیط زیست، این طرح را پاک کردن صورت مساله خشکی زاینده رود می دانند و اینکه نابودی زاینده رود را پذیرفته ایم و تسلیم شده ایم! آنها بازچرخانی را بسنده کرده به آب نمایی در مرکز شهر می دانند که سهم مردم اصفهان از زاینده رود را در پهنه این شهر خلاصه می کند. کشاورزان اصفهانی نیز گفته اند که به هر شکل شده جلوی این طرح خواهند ایستاد.
باید توجه داشت که در اجرای طرح های اینچنینی سه بحث مهم پیوستگی و همبستگی آب های زیر زمینی، مباحث اجتماعی و همچنین ذینفعان باید مورد توجه قرار گیرد؛ موضوعی که به ظاهر به آن توجه نشده است؛ چرا که در مقابل موافقان آن، اکنون مخالفان به صراحت می گویند که بحران و خشکی زاینده رود با اجرای چنین طرح هایی حل نمی شود. از سوی دیگر این طرح هنوز دارای مجوز زیست محیطی نیست و گفته می شود اجرای آن به طور قطع در آینده این حوضه را با مشکلات جدیدی مواجه خواهد ساخت.
هفته گذشته جلسه ای پیرامون اجرای این طرح در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد و کارشناسان حاضر در آن نشست مخالفت خود را با اجرای طرح بازچرخانی آب در زاینده رود اعلام کردند؛ چراکه طرح بازچرخانی آب به اندازه کافی به لحاظ کارشناسی و همچنین مسائل اجتماعی، فنی و زیست‌محیطی بررسی و تحقیق نشده است.
گویا طرح بازچرخانی آب زاینده رود پیش از شروع اجرا با مشکلات زیادی همراه خواهد بود و در شرایط فعلی این طرح قابل‌اجرا نیست. شاید در آینده با یک سری بررسی‌های دقیق و کارشناسی بتوان آن را به شیوه دیگری اجرا کرد؛ اما به شیوه‌ای که امروز صحبت از اجرای آن شده، قابل‌اجرا نخواهد بود.
البته برخی کارشناسان می گویند طرح کوتاه مدت احیای زاینده‌رود تا 90 روز دیگر اجرایی می‌شود و با اجرا شدن آن، آب مجددا به زنده‌رود بازخواهد گشت. با این اوصاف باید دید، مهرعلیزاده که مطابق قانون منع بکارگیری بازنشستگان در دستگاه های دولتی، تا دو ماه دیگر باید از استانداری اصفهان خداحافظی کند، آیا توان آن را دارد تا مقابل تمام مخالفان بایستد و این طرح را به مرحله اجرا برساند.

 

ریحانه سجادی/ هفته نامه نوسان