مدیرعامل اصفهان سیتی سنتر، در پاسخ به اینکه چرا سرمایه‌گذاران تمایلی به انجام فعالیت اقتصادی در اصفهان ندارند، گفت: استقبال نکردن مردم شهر از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌گرفته و کسب و کارهای نو، نخستین دلیل برای فرار سرمایه‌ها از این شهر و استان است. مسعود صرامی، دلیل دوم را وجود گروه‌های محفلی عنوان می‌کند که هر اقدامی موردپسندشان نباشد با موانع آن‌ها روبرو خواهد شد. تا جایی که سرمایه‌گذار گرفتار مسائل اداری، قضایی و یا مذهبی می‌شود.
این فعال اقتصادی اضافه کرد: دلیل دیگر نبود قوانین جامع برای شخص سرمایه‌گذار است، بنابراین با هر تغییر و تحولی که در کشور و یا استان ما ایجاد شود، سرمایه‌گذار متضرر می‌شود و سرمایه‌گذاران همواره با این نگرانی که با تغییر مسئولانی همچون استاندار سرنوشت سرمایه‌اش چه می شود، مواجه است. وی مشکل دیگر را اداراتی عنوان کرد که افرادی با بی‌تدبیری سرمایه‌گذار را به‌سوی شکست هدایت می‌کنند. باوجود چنین مشکلاتی است که بسیاری از سرمایه‌گذاران اصفهانی که می‌توانستند در همین استان سرمایه‌گذاری کنند، ترجیح دادند از استان اصفهان خارج شده و در استان‌ها و کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کنند.
صرامی تاکید کرد: حذف ارگان‌های اضافه و یا توقف دخالت در اموری که به آن‌ها مربوط نیست از مهم‌ترین راهکارهای مقابله با سرمایه‌گریز بودن اصفهان است. وی در پایان بر ضرورت ایجاد سازمانی برای صیانت از سرمایه‌گذاری باقدرت مقابله با افراد و اداراتی که خلاف قوانین سرمایه‌گذاری عمل می‌کنند، تاکید کرد.