اقتصاد بازار: با بکارگیری دستگاه تزریق روان کننده، پمپاژ نفت خام از خط لوله مارون- اصفهان به 600هزار بشکه در روز ( معادل 4000 مترمکعب در ساعت) افزایش یافت.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد بازار به نقل از شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران-منطقه اصفهان، معاون عملیات منطقه با بیان اینکه برای نخستین بار از دستگاه تزریق روان کننده در خطوط لوله انتقال نفت خام مارون به اصفهان استفاده شده است، گفت: با بکارگیری این دستگاه ها ظرفیت انتقال نفت خام مارون به اصفهان از 3600 مترمکعب به 4000 مترمکعب در ساعت افزایش پیدا کرد و این رقم معادل 600 هزار بشکه در روز است.
همت علی اسماعیلی ادامه داد: روان کننده با غلبه و کاهش دادن اصطکاک جداره لوله، باعث کاهش افت فشار و در نتیجه افزایش فلو (شدت جریان) عبوری از خطوط لوله می شود.
وی تاکید کرد: این افزایش ظرفیت مقطعی بوده و به منظور تنظیم سطح مخازن برای انجام عملیات تعمیرات برنامه ریزی شده است.