نوسان: با توجه به شرایط موجود کشور، آیا الزامات رونق تولید به خصوص در بخش صنعت در استان اصفهان مهیا شده است؟

در بحث رونق تولید و به خصوص شناسایی واحدهای تولیدی که پایین تر از ظرفیت خود کار می کنند، برنامه ریزی مناسبی صورت گرفته تا در کارگروه رفع موانع تولید مشکلات این واحدها شناسایی، مطرح و در نهایت مرتفع شود. البته بحث اصلی در شرایط کنونی، حفظ اشتغال موجود است و در گام دوم اشتغال جدید مد نظر است. بنابراین در این کارگروه طرح هایی که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند جهت بهره برداری، در دستور کار قرار گرفته تا بتوانیم سهم اشتغال مناسبی در طرح های جدید استان داشته باشیم.

نوسان: اما آیا در بخش معدن به عنوان یکی از ظرفیت های مهم استان، مقدمات رونق تولید شکل گرفته است؟

به طور قطع چنین است و بخشی از مواد اولیه مورد نیاز تولید، در بخش معدن مهیا می شود که با دستورات صادر شده به دنبال شناسایی مناطق بکر استان هستیم و در این خصوص مذاکراتی با رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور جهت شناسایی مواد معدنی جدید صورت گرفته و در جلسات شورای معادن استان نیز اتخاد تصمیمات جدید برای این بخش را در دستور کار قرار داده و قرار است معادن غیر فعال از سوی شورای معادن ابطال و سلب صلاحیت شوند و از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار شوند. همچنین محدوده های اکتشافی که کار خود را انجام نداده اند دوباره به مزایده گذاشته خواهند شد و با این اقدامات به دنبال شکوفایی پتانسیل معدن استان هستیم.

نوسان: با توجه به شرایط خاص کشور و تحریم های سرسختانه، آیا فضای داخلی متناسب با شعار رونق تولید شده است یا خیر؟

با توجه به محدودیت های بین المللی و داخلی، معتقدم امروز واحدهای تولیدی با وجود مشکلات توانسته اند خود را نشان دهند و به فعالیت خود ادامه دهند و این نشان از اقتدار بخش تولید است. البته بخشی از این محدودیت ها سبب تفکر خودکفایی تعدادی از واحدها شده تا بتوانند نیاز خود را در داخل کشور برآورده کنند، بنابراین پروژه های تحقیقی، پژوهشی و مطالعات کاربردی در این واحدها آغاز شده و توانسته اند فعالیت های خوبی در این راستا انجام دهند. در مجموع در شرایط فعلی بخش تولید توانسته روی پای خود بایستد و به مسیر خود را ادامه دهد و امیدواریم با توجه به شرایط موجود و حرکت های روبه جلو، محدودیت ها کمتر و کار برای تولیدکنندگان راحت تر شود تا بتوانند با رقبای خارجی خود رقابت و محصولات خود را در سطح بین المللی عرضه کنند.

نوسان: اما با وجود پتانسیل بالای بخش تولید استان، در بخش کسب و کار اصفهان در رتبه های پایین کشور قرار دارد. تصور می کنید در این فضا رونق تولید شکل خواهد گرفت؟

باید توجه داشت که شاخص های فضای کسب و کار متفاوت است و متولیان حوزه کار، رفاه و تامین اجتماعی این موضوع را دنبال می کنند و سازمان صمت تنها متولی بخش تولید است. معتقدم با توجه به پتانسیل های موجود، شرایط تولید در استان اصفهان مناسب است، اما اگر بتوانیم شرایط کار را در دستگاه هایی مرتبط با تولید روان تر کنیم و مشکلات زیرساخت ها همچون انرژی، مالیات، گمرک، محیط زیست، منابع طبیعی و ... را مرتفع کنیم شاید شرایط بهتری برای بخش تولید رقم بزنیم. با این حال اکنون با توجه به ظرفیت های موجود، اصفهان متولی 10 میز ملی همچون میز نساجی، طلا، فرش، صنایع دستی و ... است، همچنین 10 میز ملی در تهران برگزار می شود و سایر میزها در نقاط دیگر کشور پراکنده است. این آمارها نشان می دهد که اصفهان می تواند علیرغم شرایط و محدودیت های موجود در بخش تولید موفق باشد. البته شرایط سخت است و نمی خواهیم بگوییم اوضاع مناسب است، اما در مقایسه با دیگر استان ها، در بخش تولید اصفهان خوب عمل کرده است.

نوسان: یکی از مواردی که موجب رونق تولید می شود، بخش صادرات است که تکیه بر بخش خصوصی در این بخش الزامی است. به اعتقاد شما اکنون زیرساخت های صادرات در استان مهیا شده است؟

خوشبختانه شرایط صادرات استان نسبت به سال گذشته بهتر شده و شاهد رشد 180 درصدی صادرات نسبت به سال گذشته هستیم، اما در این حوزه نیازمند یک سری زیرساخت ها همچون کارگو ترمینال، تغییر شرایط گمرک و ... هستیم. خوشبختانه امروز نسبت به گذشته اصفهان در بحث کارت های بازرگانی فعال تر شده که این اقدامات در بهبود وضعیت صادرات موثر است و معتقدم امروز شرایط صادرات کالا در استان مناسب و قابلیت افزایش دارد. از سوی دیگر در کارگروه توسعه صادرات به دنبال راهکارهای توسعه صادرات هستیم. همچنین اکنون هفت شرکت مدیریت صادرات در اصفهان فعال هستند که باید به صورت تخصصی تر فعالیت کنند و تعداد آنها افزایش یابد، البته برای توسعه صادرات حضور واحدهای تولیدی در نمایشگاه های بین المللی ضرورت دارد و در گام بعدی باید صادرات خدمات فنی و مهندسی در دستور کار استان قرار گیرد.

نوسان: به اعتقاد شما برپایی نمایشگاه رونق تولید می تواند در راستای تحقق شعار سال گام موثری بردارد؟

به طور قطع برپایی این نمایشگاه می تواند این فرصت را ایجاد کند که واحدهایی که تولید بخش داخل را بر عهده دارند بتوانند توانمندی های خود همچون مواد اولیه، قطعات و ماشین آلات خود را در نمایشگاه عرضه کنند و خوشبختانه اصفهان نیز در این زمینه شرایط مناسبی در ساخت و تولید داخل دارد.

 

ریحانه سجادی/ هفته نامه نوسان