اقتصاد بازار: سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور تعرفه نرخ پایه خدمات فنی و تخصصی انفورماتیک و فناوری اطلاعات در سال 1395 را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد بازار، سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان اعلام کرد: این تعرفه ها در بخش های خدمات نرم افزاری، مشاوره ای، خدمات فنی سخت افزار، خدمات فنی شبکه و مرکز داده (Data Center)، خدمات امنیت اطلاعات، آموزش های تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و خدمات فضای مجازی اعلام شده است.
با احتساب نرخ تورم در سال جدید، تعرفه همه خدمات در بخش های مختلف 14 درصد افزایش یافته است.
رئیس کمیسیون ساماندهی و نظم بخشی بازار نظام صنفی رایانه ای کشور گفت: نرخ خدمات انفورماتیک در راستای یکپارچه سازی تعرفه ها در سراسر کشور و جلوگیری از سردرگمی و ابهام با مشارکت نظام های استانی و کمیسیون ساماندهی و نظم بخشی بازار تهیه شد و به تصویب شورای مرکزی سازمان رسید.
آزاد معروفی با تاکید بر اینکه همه فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات موظف به پیروی از این نرخ نامه هستند، افزود: در صورت بروز هرگونه تخلف از بندها و تعرفه های منتشرشده، موضوع در شوراهای انتظامی استانی قابل پیگیری است.
تعیین تعرفه خدمات فناوری اطلاعات به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی بر عهده سازمان نظام صنفی رایانه ای گذاشته شده است.
در تعیین این تعرفه ها، شاخص هایی مانند پایه دستمزد هر ساعت خدمات، ضریب شغلی، سابقه کار، ضریب منطقه ای، مدارک حرفه ای، محل و ساعت ارائه خدمت در نظر گرفته شده است.
بعنوان مثال تعرفه هر ساعت کار با اینترنت در کافی نت ها 30 هزار ریال، هزینه اسکن هر صفحه آ چهار، 6 هزار ریال، چاپ هر صفحه آ چهار، یکهزار ریال، رایت سی دی هشت هزار ریال، رایت دی وی دی 25 هزار ریال و ثبت نام اینترنتی تا سه صفحه 25 هزار ریال است.
همچنین تعرفه نصب نرم افزارهای عمومی و کاربردی، 112 هزار ریال، نصب نرم افزارهای ویژه تخصصی 222 هزار ریال، ویروس زدایی 278 هزار ریال، نصب بازی رایانه ای 49 هزار ریال، نصب و راه اندازی رایانه 209 هزار ریال و کپی سی دی و دی وی دی 10 هزار ریال اعلام شده است.
در ماده 12 قانون مجلس شورای اسلامی مصوب چهارم دی ماه 79 بر سازمان دهی و نظم بخشی بازار تجاری رایانه کشور بوسیله سازمان نظام صنفی رایانه ای تاکیده شده است.
همچنین در بند 12 ماده 65 آیین نامه اجرایی تشکیل سازمان صنفی رایانه ای کشور مصوب هیات دولت، تعیین مبانی قیمت گذاری خدمات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات جزو وظایف سازمان نظام صنفی رایانه ای است.
حدود 300 شرکت و 40 فروشگاه در زمینه رایانه، انفورماتیک و فناوری اطلاعات و ارتباطات عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان است.