مدیـرکل دیوان محاسبات استان اصفهان، پس از بازدید از خطوط تولید فولاد مبارکه گفت: به‌عنوان یک ایرانی به خود می‌بالم که چنین صنعت معظمی در کشور داریم و می‌توانیم مواد اولیۀ بیــش از ۳ هزار واحـــد تولیــدی و کارخــانه‌های دیگر را از این شرکت تأمین کنیم.
بهــزاد فلاطــون‌زاده، اظهار داشت: فولاد مبارکه فقط یک تولیدکنندۀ صرف نیست، بلکه به‌عنوان بنیان‌گذار یک فرایند بسیار کلان در تولید ملی نقش‌آفرین است. به همین دلیل کوتاه‌ترین توقف خطوط تولید این شرکت می‌تواند خسارت زیادی به همراه داشته باشد.