سید مصطفی علوی در جریان بازدید از فولاد مبارکه از تأمین گاز فولاد مبارکه به‌صورت مستمر در تمام طول سال خبر داد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، اضافه کرد: تکنولوژی و عظمت این شرکت و تولید انواع محصولات خاص و موردنیاز صنایع کشور ازجمله خودروسازی و لوازم‌خانگی برای هر ایرانی غرورآفرین است. وی اظهار داشت: البته در فصل سرد، ناچار به کاهش و ایجاد محدودیت هستیم. اما تلاش داریم، انرژی موردنیاز فولاد مبارکه را به‌صورت مستمر تأمین کنیم.