نخستین نشست کمیتۀ ارتقای ایمنی شرکت فولاد مبارکه در سال 99 با محوریت چالش‌های ایمنی با توجه به شیوع ویروس کرونا با حضور معاون بهره‌برداری، برگزار شد. در ابتدای این جلسه، کیانی، رئیس ایمنی، بهداشت حرفه‌ای و آتش‌نشانی، گزارش کاملی از عملکرد ایمنی فولاد مبارکه کرد. در ادامه، مختار بخشیان معاون بهره‌برداری شرکت فولاد مبارکه، گفت: حضور مؤثر مدیران و سرپرستان در نواحی و خطوط تولید و نظارت ایشان بر انجام ایمن فعالیت‌ها یکی از راه‌های مؤثر پیشگیری از وقوع حوادث است.