به گزارش خبرنگار فولاد، در اين مراسم كه روز شنبه 12 مهرماه در محل برگزاري همايش‌هاي بانك مركزي با حضور ۵۰ صادركننده نمونه برگزار شد، عبدالناصر همتي، رييس ‌كل بانك مركزي ايران، از مديران عامل فولاد مباركه اصفهان و فولاد هرمزگان به دليل انجام تعهدات ارزي و كمك به رشد و توسعه صادرات غيرنفتي كشور كه امروزه از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و همچنين حفظ ارزش پول ملي و ثبات بازار ارز تقدير و تشكر كرد.  در پي كسب اين موفقيت، مدير امور مالي فولاد مباركه گفت: شركت‌هاي فولاد مباركه اصفهان و فولاد هرمزگان علاوه‌بر تامين حداكثري بازار داخل، با نگاه به ارزآوري براي كشور، بخشي از محصولات خود را به بازارهاي هدف صادر كردند و كوشيدند در اين زمينه تمام تعهدات ارزي خود را براي بازگشت ارز به كشور انجام دهند و عملكرد قابل قبولي نيز از خود بر جا گذارند. مهدي مهرابي در خصوص اهميت ارزآوري براي كشور در شرايطي كه صادرات نفت كشور با محدوديت‌ها و مشكلات خاص خود مواجه است، گفت: با توجه به اينكه گروه فولاد مباركه در بخش‌هايي از چرخه كار و توليد خود به‌ويژه در حوزه تجهيزات انحصاري، به واردات نياز دارد، به‌ يقين همكاري با راهبردهاي دولت و تامين منابع ارزي موردنياز كشور باعث مي‌شود چرخ اقتصاد و توليد كشور با صلابت بيشتري به گردش خود ادامه دهد.