در واپسین روزهای ریاست جمهوری ترامپ، با وچود آنکه در تحریم های پیشین خود علیه فولاد مبارکه نتوانسته بود کاری از پیش ببرد، تحریم های جدیدی علیه مدیران عامل چند شرکت بزرگ ایرانی از جمله فولاد مبارکه وضع شد تا از این طریق به نوعی بر روی فعالیت های برون مرزی و صادراتی این شرکت تاثیر منفی بگذارد. البته بسیاری از کارشناسان صنعت فولاد، دور جدید تحریم های ترامپ علیه مدیران شرکت های بزرگ ایرانی را تنها نشانه استیصال دولت آمریکا می دانند. به اعتقاد عضو هیات مدیره انجمن فولاد ایران، این تحریم ها تاثیری بر پیشرفت های شرکت فولاد مبارکه ندارد، چراکه این شرکت طی سالیان گذشته در تولید فولاد و دستیابی به محصولات جدید دستاوردهای خوبی داشته و به همین دلیل همواره از سوی دولت آمریکا مورد تحریم قرار می گیرد. اما تحریم های اخیر ترامپ حکایت از استیصال او داشت که نتوانسته بود صنعت فولاد ایران را از پای در آورد؛ به همین دلیل وارد مرحله دیگری از تحریم ها شد.

احمد دنیانور با اشاره به اینکه در شرایط کنونی بخش عمده ای از فولاد ایران در داخل کشور مصرف می شود، اضافه می کند: شرکت هایی مانند فولاد مبارکه مشتریان خاص خود را دارند به همین دلیل تحریم ها نمی تواند محدودیت چندانی برای فعالیت خارجی این شرکت به وجود بیاورد.

تحریم موضوع جدیدی نیست

همچنین به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، تحریم ها موضوع جدیدی نیست و سال هاست که بخش های مختلف کشور درگیر تحریم اند و خوشبختانه راه های عبور از این محدودیت را یاد گرفته ایم. حسن قاضی عسگر با تاکید بر اینکه نفس تحریم ها برای کشور مناسب نیست و باید از نظر دیپلماسی به گونه ای فعال شویم که تحریم ها به حداقل برسد، می گوید: دلیل اصلی این تحریم ها به هیات حاکمه آمریکا از جمله ترامپ و پمپئو بازمی گشت که متاسفانه افرادی غیرمنطقی بودند، اما امیدواریم دولت جدید آمریکا این روال را تغییر دهد.

او با بیان اینکه البته وجود تحریم ها در کشور فرصتی برای صنایع مختلف است و تحریم ها باعث شده برخی نوآوری ها و توانمندی های موجود در استان و کشور به منصه ظهور برسد و به نوعی پتانسیل های کشور از حالت بالقوه به حالت بالفعل در آید، تاکید می کند: در عین حال که از این وضعیت استقبال می کنیم، اما به لحاظ دیپلماتیک در جهت کاهش هزینه های اجرایی تحریم ها باید حرکت کرده و زیان ناشی از این محدودیت ها را به حداقل برسانیم. به اعتقاد قاضی عسگر، فولاد مبارکه اصفهان به مرحله بلوغ رسیده و تصور نمی کنم هزینه بالایی ناشی از تحریم ها به این صنعت وارد شود. بدون شک کشورهای دیگری حضور دارند که بدون توجه به تحریم های آمریکا و در ارتباط با ایران، از فولادسازان کشور همچون فولاد مبارکه خرید کرده و نیاز خود را تامین می کنند.

او با تاکید بر اینکه از تحریم ها استقبال نمی کنیم و این فضا باید به صورت دیپلماتیک و حرکت های سریع بین المللی به حداقل برسد، می گوید: خوشبختانه تحریم ها موجب جلوگیری از خروج ارز و همچنین واردات به کشور و از همه مهمتر خودکفایی شده است. او با واکاوی تاثیر این تحریم ها بر صادرات فولادسازان از جمله فولاد مبارکه، می گوید: طی چند سال گذشته و به خصوص با تشدید تحریم ها از سوی ترامپ، نیازهای کشور اگرچه با سختی، اما مرتفع شد و معتقدم با تغییر دولت آمریکا شرایط بهتر خواهد شد، اما باید موضوع تحریم ها از مسیر دیپلماسی سیاسی حل شود، با این وجود محصولات فولادی اکنون به صورت کامل در کشور مصرف و بخش اندکی از آن صادر می شود که در کشورهای اطراف قابل فروش است و می تواند سبب ارزآوری برای فولاد مبارکه و کشور شود.

تکرار تحریم های پیشین

به اعتقاد نصیرالدین ضوئی- کارشناس صنعت فولاد، تحریم های جدید فولاد مبارکه به نوعی تکرار تحریم های قبلی است، چراکه فولاد مبارکه همواره طی سالیان گذشته تاکنون، تحریم بوده و به نوعی تحریم های جدید بیشتر جنگ روانی آمریکا و ترامپ در روزهای آخر فعالیت خود بود.

او با اعتقاد بر اینکه تحریم های جدید علیه فولاد مبارکه تاثیر چندانی بر عملکرد این شرکت ندارد به "نوسان" می گوید: در حال حاضر بیشتر حجم فروش فولاد مبارکه بازار داخل است و در نهایت بین یک تا 1.5 میلیون تن محصولات این شرکت وارد بازارهای صادراتی می شود. ضویی، درباره تاثیر تحریم ها بر تامین اقلام استراتژیک مورد نیاز فولاد مبارکه از جمله الکترودگرافیتی، می گوید: با توجه به اینکه فولادسازان هنوز به خودکفایی در تولید الکترود گرافیتی نرسیده اند، به همین دلیل الکترودگرافیتی از اوکراین، هند، چین و ... وارد کشور می شود، البته تحریم ها بر قیمت تمام شده واردات الکترود گرافیتی تاثیرگذار است و این یکی از تاثیرات ناشی از تحریم ها برای فولادسازان از جمله فولاد مبارکه است. او درباره تحریم جدید آمریکا علیه مدیرعامل فولاد مبارکه، توضیح می دهد: از نظر ساختار تحریم ثانویه، چه مدیرعامل تحریم باشد چه نباشد، تحریم مدیرعامل نمی تواند تاثیری در شرایط فعلی فولاد مبارکه ایجاد کند.

به گفته مدیر فروش و بازاریابی شرکت دانیلی، تحریم مدیر عامل فولاد مبارکه تاثیری  بر روند فعالیت فولاد مبارکه نخواهد داشت، چراکه این شرکت از پیش تحریم شده بود و شرکت های خارجی به دلیل ترس از جریمه شدن توسط آمریکا، مستقیما با فولاد مبارکه قرارداد منعقد نمی کنند و قراردادها از طریق شرکت های ثالث انجام می شود، بنابراین تحریم های جدید آمریکا بیشتر جنبه روانی و نمایشی دارد و فشار جدیدی را بر فولاد مبارکه وارد نخواهد کرد.

او با اعتقاد بر اینکه سیاست گذاری های داخلی بعضا اشتباه در حوزه صنعت فولاد تاثیر بیشتر و بدتری نسبت به تحریم های خارجی دارد، تصریح می کند: تحریم های خارجی بعضا در انجام پروژه های توسعه ای اختلال ایجاد کرده و شرکت های فولادی  به جای اینکه بخواهند از همکاری شرکت های اروپایی بهره ببرند، تکنولوژی شرکت های چینی بهره برده اند، اما از نظر فرایندهای فروش صادراتی، فولادسازان فعالیت خود را انجام می دهند و مشکلی ندارند، چراکه فولاد ایران به دلیل قیمت رقابتی مشتریان زیادی دارند.