مدیر کل گمرکات استان اصفهان با اشاره به حجم بالای تبادل کالا و تجهیزات فولاد مبارکه گفت: فولاد مبارکه جزو شرکت های قدیمی بوده که به عنوان فعال حوزه اقتصادی شناخته می شود و با توجه به برخورداری از مزیت های گمرکی از گمرک اختصاصی بهره مند و در ساختار گمرک کشور چارت سازمانی مصوب دارد. رسول کوهستانی افزود: نکته حائز اهمیت آن است که این امکان به جز این شرکت و ذوب آهن اصفهان، در هیچ یک از نقاط دیگر کشور وجود ندارد.