مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه در بازدید از هلدینگ آتیه‌‌فولاد نقش‌جهان گفت: از آنجا که همه سهام‌داران حقیقی هلدینگ آتیه‌‌فولاد نقش‌جهان از کارکنان بازنشسته و شاغل فولاد مبارکه هستند، حمایت شرکت فولاد مبارکه از هلدینگ آتیه‌‌فولاد نقش‌جهان صرفا در جهت منافع اقتصادی نیست، بلکه در راستای رفاه حال سهام‌داران و کمک به تأمین معیشت آنان است. عظیمیان افزود: تلاطم ها و رونق بازار سرمایه می تواند به طور کاذب در افزایش حاشیه سود مؤثر باشد، ولی باید مراقب بود و با افزایش سرمایه، سود سهامداران را تضمین کرد.