رئیس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان از برگزاری موفقیت آمیز دوره آموزش تخصصی ژورنالیسم صنعت با حمایت شرکت فولاد مبارکه خبر داد و گفت: استقبال از این دوره در سطح ملی صورت گرفت و این امر نشاندهنده بالا بودن سطح کیفی آن بود. مهدی ژیانپور با اشاره به اهمیت تقویت روزنامهنگاری تخصصی در کشور افزود: نیاز به خبرنگاری تخصصی در حوزه‎های مختلف کشور وجود دارد و این نیاز به خصوص در استان اصفهان به دلیل صنعتی بودن احساس میشد.