اقتصاد بازار: رئیس انبار تختال و کوره های پیش گرم فولاد مبارکه از کاهش ریسک خرابی کوره های پیش گرم خبر داد و گفت: با اجرای این پروژه، امکان باز و بسته کردن والوهای آب اضطراری سیستم خنک کاری واکینگ بیم کورههای نورد گرم در شرایط عادی فراهم شد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد بازار، بابک وفایی با بیان اینکه چهار کوره پیش گرم‌کن در خط نورد گرم، وظیفه گرم کردن تختال جهت نورد را به عهده دارند، افزود: تختال وارد شده در کوره توسط سیستم واکینگ بیم جابجا و این سیستم که در فرآیند تولید و در طول حرکت گرم میشود، با آب در گردش خنک می شود.
وی با تاکید بر اینکه آب در گردش سیستم واکینگ بیم مگر در زمان خاموش و سرد بودن کوره، نباید تحت هیچ شرایطی قطع شود، تصریح کرد: با توجه به حساسیت سیستم نامبرده، سیستم اضطراری آب در گردش در نظر گرفته شده تا در صورت لزوم جایگزین شود.
رئیس انبار تختال و کوره های پیش گرم فولاد مبارکه درباره مشکلی که سبب می شد کوره های پیش گرم در حالت High Risk قرار گیرند، افزود: این سیستم در طراحی اولیه دارای والوهای اضطراری ورودی-خروجی پنوماتیک است و از آنجایی که در طراحی اولیه، والو یاد شده تنها در شرایط اضطراری باز می شود و امکان باز و بسته کردن آن در شرایط عادی از جمله در هنگام تست هفتگی وجود نداشت، این امر مستلزم توقف خط نورد گرم به میزان حداقل چهار ساعت و خاموش کردن کوره ها بود که زمان زیادی را از خطوط تولید می گرفت و سبب افزایش ریسک خرابی کوره های پیش گرم می شد.
وی در باره مراحل اجرای این پروژه، خاطرنشان کرد: طی بررسی های انجام شده توسط همکاران، مشکل فوق بررسی و سه اقدام به صورت موازی مورد اجرا درآمد.
وفایی راهکار نخست را ایجاد امکان باز و بسته کردن والو بدون توقف خط و توقف کوره معرفی کرد و در این باره، گفت: در این طرح والو دستی دیگری به صورت سری با والو خروجی اضطراری نصب شده که در زمان تست والو خروجی اضطراری در حالت بسته قرار بگیرد و امکان تست والو را بدون توقف خط و کوره فراهم می کند.
وی راهکار دوم را ایجاد مسیری جداگانه و تقریباً موازی با خروجی آب اضطراری به صورت دستی خواند و ادامه داد: این خروجی در شرایطی که والو اصلی عمل ننماید، به صورت دستی باز می شود.
رئیس انبار تختال و کوره های پیش گرم فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: تهیه دستورالعمل جهت تست والو فوق به صورت متناوب به عنوان سومین راهکار در این زمینه اجرا شد.