اقتصاد بازار: مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان یکی از معضلات صنعت فولاد کشور را پراکندگی و کوچک بودن واحدها دانست و گفت: اگر در سال گذشته بحث تعرفه‌ها اجرا نمی‌شد، صنعت فولاد به گل می نشست.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد بازار، بهرام سبحانی در همایش وفاق و همدلی؛ نوشداروی بن بست کنونی، با بیان اینکه اگر به دنبال ایجاد اشتغال پایدار و اقتصاد مقاومتی هستیم، مسیر آن بخش معدن و صنایع معدنی است، اظهار داشت: ظرفیت برای ایجاد شغل‌های غیرمستقیم بالاست، زیرا واحدهای بالادستی و پایین دستی و تأمین قطعات در ایجاد اشتغال غیرمستقیم تا 20 هزار نفر تأثیرگذارند. اگر یک واحد از زنجیره معدن تا صنعت راه اندازی شود، اشتغال بالایی ایجاد می‌کند.
وی با اشاره به اینکه براساس برنامه 1404 ظرفیت تولید فولاد باید به 55 میلیون تن برسد، اگر این رقم را با تولید یک میلیون تن فولاد مقایسه کنیم متوجه می‌شویم چه میزان اشتغالی ایجاد می‌کند.
سبحانی همچنین یکی از معضلات صنعت فولاد کشور را پراکندگی و کوچک بودن واحدها دانست و بیان داشت: واحدهای کوچک، غیراقتصادی هستند و فاصله زیادی میان آنها در افزایش هزینه‌ها تأثیر دارد.
وی با بیان اینکه سرمایه گذاری‌ها از نظر ظرفیت، موقعیت و مسیر باید هدایت و حمایت منطقی شود، افزود: واحدهای کوچک برای رسیدن به برق، گاز و راه آهن باید هزینه کنند به همین دلیل است که این سرمایه گذاری‌ها جواب نمی‌دهد و تولید فولاد در کشور گران تمام می‌شود در حالیکه باید مدیریت کرد که سرمایه گذاری‌ها در ابعاد اقتصاد مقاومتی باشد.
مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان با بیان اینکه در شرایط فعلی واحدها نیاز به حمایت ویژه دارند، تاکید کرد: اگر در سال گذشته بحث تعرفه‌ها اجرا نمی‌شد، صنعت فولاد به گل می نشست زیرا قیمت جهانی فولاد کاهش یافته بود اما در کشور این گونه نبود.
به گفته وی، در حال حاضر فولاد مبارکه پنج میلیون تن اسلب تولید می‌کند که دو میلیون تن آن مصرف داخلی است و دستگاه حاکمیتی باید از زنجیره معدن تا صنعت، بیشتر نظارت کند.
سبحانی با تاکید بر اینکه تحقق تولید 55 میلیون تن فولاد در کشور دور از دسترس نیست، بیان داشت: نباید به ظرفیت بالقوه توجه کنیم، بلکه باید ظرفیت بالفعل کشور را در نظر بگیریم و واحدهای دیگری مانند گندله، کنستانتره، سنگ آهن و ... نیز وجود داشته باشد تا بتوانیم به این مقدار تولید برسیم.