در پانزدهمین دورۀ جایزۀ ملی کیفیت و همایش روز ملی کیفیت که روز سهشنبه ۲۲ آبان در محل اتاق بازرگانی ایران و با حضور نیرهسادات پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد، علی مطهری نایبرئیس مجلس و جمعی از متخصصان و مدیران شرکتها و مؤسسات برگزار شد، تندیــــس برنزیـــن جایـــزۀ مـــلی کیفیت بهدلیل تولید محصول قلعاندود به شرکت فولاد مبارکه اختصاص یافت.

در این همایش مهندس حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه پس از کسب این تندیس طی سخنانی گفت: رشد، پویایی و حرکت در مسیر سرآمدی لازمۀ حضور موفق سازمانها در فضای رقابتی و پرتلاطم کسبوکار امروزی است. در این راستا مدیران و کارکنان شرکت فولاد مبارکه بهعنوان پیشتاز صنعت فولاد کشور و در جهت خلق ارزش مشترک برای همۀ ذینفعان سازمان، همواره خود را متعهد به حرکت در مسیر تعالی میدانند.
وی با تأکید بر اینکه فولاد مبارکه اکثر استانداردهای مطرح در سطح ملی و جهانی را کسب کرده است گفت: دستیابی به سطح زرین (GOLD) جایزۀ جهانی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (EFQM) با کسب امتیاز بالاتر از 600 و گواهینامههای «مدیریت شکایت مشتریان» استاندارد ISO10002 و «مدیریت رضایت مشتریان» استاندارد ISO10004 نمونههای بارزی از موفقیتهای فولاد مبارکه در عرصۀ کیفیت و توجه این شرکت به تولید محصولی کیفی مطابق با سفارش در جهت رضایتمندی هرچه بیشتر مشتریان است.
مدیرعامل فولاد مبارکه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در حال حاضر فولاد مبارکه با تولید بیش از 10 میلیون تن فولاد، نیمی از فولاد کشور را تولید میکند و به عبارتی، با 7500 میلیارد تومان سرمایۀ ثبتی بزرگترین بنگاه صنعتی کشور محسوب میشود.
وی با اشاره به نقش فولاد مبارکه در تولید ناخالص ملی اظهار داشت: فولاد مبارکه یک درصد GDP کل کشور و 3 درصد GDP بخش صنعت را به خود اختصاص داده است.
مهندس عظیمیان با تأکید بر دستاوردهای فولاد مبارکه در حوزههای مختلف ازجمله صرفهجویی در مصرف آب خاطرنشان کرد: این شرکت در دهۀ 1370حدود 4.2 میلیون تن تولید فولاد داشته و برای این مقدار تولید فولاد 4.16 مترمکعب مصرف آب پیش‌بینی شده بود؛ درحالیکه امروز تولید ما به 2.7 میلیون تن رسیده و مصرف آب به 2.7 مترمکعب به ازای هر تن کاهش یافته است. یعنی تولید 3 برابر شده و مصرف آب 6 برابر کاهش یافته است.

کیفیت فرایندی پیوسته است
فرزین انتصاریان رئیس انجمن مدیریت کیفیت در این مراسم با اشاره به اینکه مردم نیازمند تغییر هستند، زیرا ذات انسان با تغییر عجین است، گفت: وقتی بنگاهها توسعه پیدا کنند، اقتصاد کشور توسعه پیدا میکند؛ بنابراین غلط نیست که گفته شود کیفیت محور توسعۀ اقتصادی و اجتماعی جامعه است و زمانی اتفاق میافتد که مدیریت خلاقیت، مدیریت زمان، مدیریت قیمت و...وجود داشته باشد.
فرزین انتصاریان با بیان اینکه فولاد مبارکه تندیس طلایی اروپا را گرفته و امروز نیز جایزۀ ملی کیفیت را دریافت میکند، تصریح کرد: آیا با داشتن چنین سازمانی مقوله کیفیت پایان مییابد؟ بهطور قطع کیفیت فرایندی پیوسته در سطح سازمان است.
او با اشاره بر رویکرد قدیم استانداردسازی گفت: در این رویکرد نقش دولت در کیفیت و استانداردسازی بسیار مهم است؛ برای نمونه وقتی کالای بیکیفیتی تولید میشود، نهادهای دولتی مسئولاند، زیرا تولید و توزیع را به عهده دارند و باید رضایت مصرفکننده را بهجا بیاورند. کشورهای اروپایی در بیست سال گذشته از این رویکرد گریزان بودهاند؛ زیرا مصرفکننده در این روند بیدفاع است و نمیتواند خسارت خود را در چنین رویکردی دریافت کند و توزیع و تولیدکننده برخوردی انفعالی دارند.
او با تأکید بر رویکرد نوین استانداردسازی گفـــت: در این رویکرد دولت نقش سیاستگذاری و نهادسازی دارد و تولیدکننده مسئول است؛ زیرا مجبور است خوداظهاری کند و تولید او باید مطابق استانداردها باشد و مصرفکننده میتواند حقوق خود را از زیانزننده بگیرد. اگر این مدل پیاده شود، جامعه خودش به دنبال کیفیت خواهد رفت.

تنها مسئلۀ کیفیت نیست
در ادامه علی مطهری، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در حال حاضر ضعف ایران برای ورود به بازارهای جهانی تنها مسئلۀ کیفیت نیست، بلکه ناشی از کوچک بودن بخش خصوصی است؛ زیرا بیشتر بازار در اختیار شرکتهای دولتی و وابسته به نهادهاست.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با اظهار خشنودی از تصویب قانون تقویت استاندارد گفت: در سال حمایت از کالای ایرانی هستیم و جایزۀ ملی کیفیت، امسال معنای بهتری پیدا میکند. وی با تأکید بر اینکه کیفیت کالا از شرایط مهم برای حضور در بازار جهانی است، افزود: یکی از مشکلات ما حضور کمرنگ در بازار جهانی بهویژه در بازار کشورهای همسایه است؛ این در حالی است که ترکیه توانسته سهم خوبی از این بازارها داشته باشد، در شرایطی که ما با برخی از این ملتها پیوند قویتری داریم.
مطهری افزود: در حال حاضر بخشی از بازار را شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به نهادها تصاحب کردهاند و شرکتهای خصوصی کوچک ماندهاند که باید این مشکل را حل کنیم.

به خاطر تحریم شرایط اخذ استاندارد را تسهیل نمی‌کنیم
در پایان این مراسم نیز نیره پیروزبخت – رییس سازمان ملی استاندارد ایران – با اشاره به این‌که نباید مشکلات اقتصادی تاثیری بر استاندارد و کیفیت داشته باشد و خط قرمز استاندارد را بخاطر شرایط تحریم رد کند، اظهار کرد که خیلی‌ها گفتند که با توجه به مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها شرایط اخذ استاندارد را تسهیل کنید، ولی باید گفت که ما نمی‌توانیم از استاندارد و کیفیت بگذریم. وی با تاکید بر این‌که سازمان استاندارد قصد دارد عوامل غیر اقتصادی بر مؤلفه‌های استاندارد تاثیر نگذارد و از خط قرمزها عبور نشود، بیان کرد که اگر مفاهیم جدیدی که وارد قانون ملی استاندارد شده رعایت شود، به سمت توسعه اقتصادی خواهیم رفت و در این زمینه باید دستگاه‌ها به سمت مقررات فنی حرکت کنند.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین با اشاره به این‌که استاندارد مانع صادرات نیست بلکه تسهیل‌کننده صادرات به شمار می‌رود، اظهار کرد که راه را برای صادرات باز گذاشته‌ایم و با استاندارد کشور مقصد هم می‌شود کالا را روانه بازار کرد. خوشبختانه برای این‌که کالاهای صادراتی ایران به عراق توسط خود ایران کنترل شود، اقدامات خوبی انجام شده که به زودی اعلام می‌شود، بنابراین اگر مطالبی بیان شده که نظام استاندارد مانع صادرات کالا است، در همین جا می‌گویم نظام استاندارد تسهیل کننده صادرات و مانعی برای ورود کالاهای بی‌کیفیت به کشور است.
در مراسم روز ملی کیفیت از واحدهای برتر با اعطای گواهی و تندیس جایزه ملی کیفیت قدردانی شد.
در این دوره بیش از ۲۷ هزار مدرسه،ارزیابی کیفیت شده اند و از این میان در نهایت ۱۰ مدرسه، شناسایی و از آنها قدردانی شد.
همچنین ۸ واحد صنعتی و پنج واحد در زمینه ارتباطات و در مجموع ۲۳ بنگاه اقتصادی از نظر تعریف عمومی کیفیت موفق به دریافت گواهی اهتمام و تندیس جایزه ملی کیفیت کشور شدند.