مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی فولاد مبارکه گفت: اجرای پروژه‌های متعدد در فولاد مبارکه در زمینۀ بهینه‌سازی مصرف انرژی و آب شرایطی فراهم کرده است که مصرف آب این شرکت از میانگین مصرف جهانی کمتر و در زمینۀ مصرف انرژی در واحد گندله‌سازی یک الگوی جهانی باشد. جواد نیلی با اشاره به اقدامات فولاد مبارکه در راستای استفادۀ بهینه از انرژی گفت: در شرکت فولاد مبارکه از گاز مصرفی در ناحیۀ آهن‌سازی به‌منظور تولید آهن اسفنجی استفاده می‌شود.