فرزاد ارزانی مدیرعامل فولاد هرمزگان با بیان این مطلب گفت: تحریم، شرایط سهل تری را برای تولیدکنندگان می طلبد و بایستی شرایط صادرات آسان شود تا صنعتگران بتوانند با تأمین ارز مورد نیاز و واردات تجهیزات از تعطیلی صنایع و خطوط تولیدی خود جلوگیری کنند. وی افزود: ضروری است که با بازنگری در قوانین دست و پاگیر به رونق تولید کشور کمک کنیم و با اصلاح فوری قوانین سرمایه گذاری و مالیاتی، تولیدکننده و صادرکننده را نسبت به تولید آن هم در شرایطی که در بازار داخل با مازاد مواجه ایم، تشویق کنیم.

ارزانی تصریح کرد: این موضوع در خصوص واحدهای صادرات محور همچون فولاد هرمزگان باید با جدیت بیشتری پیگیری شود چرا که بی تردید رشد و توسعه صنعت فولاد موجب رونق تولید کشور، بالندگی معیشت و اقتصاد کشور و استان می گردد و این همان چیزی است که متناسب با شعار سال است. وی اظهار داشت: همچنین مدیران صنایع در این شرایط باید با حساسیت بیشتری به مدیریت واحد تولیدی خود بپردازند و در این شرایط یکی از مواردی که شرکت ها همواره باید به آن توجه ویژه داشته باشند مدیریت هزینه ها است تا شرکت ها سودآوری مطلوبی داشته باشند چراکه حیات و پویایی شرکت ها به سودآوری شرکت وابسته است.