در جریان آغاز به کار " اولین رویداد فرصت سازی کسب و کار در مسایل صنعتی " معاون تکنولوژی شرکت فولاد مبارکه گفت: دانشی فنی که طی سالیان متمادی در فولاد مبارکه کسب و نهادینه شده است هر روز  در حال طی کردن مراحل رشد فزاینده خود است. وی تاکید کرد: امروز، روز اول و شروع این فرآیند در فولاد مبارکه نیست و به یقین روز آخر آن هم نخواهد بود ‌.

سید مهدی نقوی با تاکید بر این که شرکت فولادمبارکه برای حل مسایل خود با الگو برداری از کشورهای توسعه یافته، واحد بومی سازی و تحقیق و توسعه را کنار هم قرار داده است، ادامه داد: فولادمبارکه در عین حال، راه دانشگاه ها، انجمن های علمی تخصصی و کارشناسان واحدهای مختلف تولید و تعمیرات شرکت را نیز همراه کرده است تا بتوانند به راهکارهای حل مسایل حود دست یابند.

وی خاطر نشان کرد: این حرکتی بزرگ برای حفظ سهم ۵۰ درصدی گروه فولاد مبارکه در تولید فولاد کشور در افق ۱۴۰۴ است تا به راهکارهای مناسبی که برای کلیه فولاد سازان کشور ارزشمند است دست یابیم. معاون تکنولوژی شرکت فولاد مبارکه تاکید کرد: با همکاری نهادهای یاد شده به ایجاد ارزش افزوده بیشتری در حوزه صنعت فولاد خواهیم رسید.