هفته نامه نوسان شماره69

 

نگاهی به عملکرد 4 ساله کمیسیون کشاورزی در آستانه انتخابات اتاق های بازرگانی؛

 
 
راهکارهای توسعه صادرات در گفت وگوی اختصاصی با صادرکننده نمونه سالهای اخیراصفهان؛

 

نگاهی به عملکرد اتاق بازرگانی در پایتخت فولاد کشور؛

 

نگاهی به فراخوان مسابقه‌ "طرح فاز صفر ارتقاء ویژگی‌های کیفی محور چهارباغ عباسی" ؛

 

همایش مشتریان تولیدکنندۀ لولههای فولادی برگزار شد؛

 

مدیرعامل فولاد مبارکه مطرح کرد: