به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت اله نوروزی در آیین افتتاحیه یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی اصفهان، اظهار کرد: اصفهان دارای پیشینه برجسته تاریخی، فرهنگی و میراثی است و از مزیت های نسبی و رقابتی متفاوتی در عرصه های گردشگری و مواهب طبیعی، فروش صنایع دستی و صنایع خلاق برخوردار است.

وی با بیان اینکه اصفهان شهری است که توانسته جزو شبکه خلاق شهرهای جهان در عرصه صنایع دستی در یونسکو ثبت شود، تصریح کرد: اصفهان اکنون پایلوت شهر دوستدار کودک در انتظار ثبت در یونیسف است تا به شبکه شهرهای دوستدار کودک جهان نیز بپیوندد، این شهر زمینه آن را دارد تا اقتصاد فرهنگ، اقتصاد گردشگری و اقتصاد در عرصه های خلاقیت را جایگزین صنایع سنگین کند.

شهردار اصفهان با بیان اینکه هر نقطه از این شهر چاه نفتی است که باید هنر استحصال آن را داشته باشیم، افزود: اصفهان شهری است که می تواند به عنوان حلقه واسط حمایت کننده همه شهرهای ایران در عرصه گردشگری مطرح شود اما باید همه با یکدیگر یکدل و همراه و همسو به آن چیزی بیاندیشیم که اصفهان را به عنوان کانون و نقطه اتکای سطح گردشگری ایران در عرصه جهانی برساند.

وی اصفهان را بازویی برای همه شهرهای ایران ذکر کرد و گفت: این شهر ستاره‌ای درخشان در عرصه گردشگری است که باید کهکشان ستاره ها را تشکیل دهد، این کار شدنی است اما باید نگاهمان را عوض کنیم، باید از محلی نگری تغییر رویکرد داده و یک نگاه ملی پیدا کرده و جهانی بیندیشیم تا بتوانیم با هم افزایی همه امکانات و همکاری همه بخش ها با دلسوزی برای ملت ایران کاری کنیم.

نوروزی از تعداد کم گردشگر در نتیجه ضعف مدیریت در کشور گلایه کرد و افزود: طی روزهای گذشته سفیر کرواسی که در اصفهان حضور داشت می‌گفت کشور کرواسی تنها ۴ میلیون جمعیت دارد اما در یک سال ۱۶ میلیون گردشگر به این کشور آمده است که در مقایسه با تعداد کم گردشگر در کشورمان نشان می دهد ما خوب عمل نکرده ایم. البته می توانیم از این وضعیت عبور کنیم و در شرایط کنونی کشور و مشکلات اقتصادی راهی را بیابیم که از این فرصت بیشترین استفاده را بکنیم، این کار شدنی است اما مقامات عالی کشور و مسئولین مربوطه باید راه را بگشایند و ما آن را هموار کنیم، باید در بخش های خصوصی، عمومی و دولتی اراده ای واقعی وجود داشته و با همکاری همدیگر نمایشگاه ها را به صورتی برگزار کنیم تا بازارهای محله ای در عرصه‌های اقتصاد فرهنگی و اقتصاد مربوط به صنایع دستی تقویت شود.

شهردار اصفهان با تاکید بر لزوم تقویت بازارهای شهری و ملی در عرصه های فرهنگی، تاکید کرد: لازم است در عرصه جهانی حضور پیدا کنیم، نباید اقتصاد و اقتصاد فرهنگ ما به گونه‌ای باشد که فرهنگ مصرفی داشته باشیم، در صورت داشتن فرهنگ مولد است که می توانیم از این وضعیت رهایی پیدا کنیم.