ابراهیمی پنج پیشنهاد و مکانیزم از جمله گردشگری فیلم، گردشگری موسیقی، استفاده از مشاوران گردشگری خارجی، راه‌اندازی شبکه گردشگری ایران به زبان انگلیسی و تکنولوژی فضای مجازی را برای رشد بازار گردشگری معرفی کرد. وی افزود: ایران که بیشتر در برگیرنده انواع گردشگری فرهنگی، تاریخی، طبیعت، زیارتی و سلامت است، از ظرفیت‌های بسیاری برای توسعه برخوردار است ولی این توسعه مستلزم عوامل متعددی است. بدون شک در ابتدا لازم است موضوع گردشگری داخلی و فراهم کردن زیرساخت‌های آن برای جذب و رونق گردشگری مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر گفته می‌شود حدود ۴۶ میلیون سفر داخلی سالانه در کشور وجود دارد. تجربه چین در توسعه گردشگری نیز بر پایه تسهیل گردشگری داخلی بوده است؛ چراکه موفقیت ایران در تسهیل و توسعه گردشگری داخلی در حقیقت دروازه ورود و جذب گردشگر خارجی است. با توجه به آمار کنونی جذب گردشگر خارجی که حدود ۷ میلیون گردشگر اعلام شده، رسیدن به هدف عالی جذب ۲۰ میلیون گردشگر خارجی که در چشم انداز ۱۴۰۴ عنوان شده، مستلزم ورود ایده‌های نوین در عرصه گردشگری و تنظیم استراتژی هدفمند است. بدیهی است نقایص موجود در نظام گردشگری کشور چون معرفی برند گردشگری بین‌المللی (ظاهرا اقداماتی انجام شده) و همچنین تهیه مواد تبلیغاتی گردشگری یا معرفی جاذبه‌های گردشکری کشور در سطح بین‌المللی، یکی از وظایف مهم در کنار سایر وظایف سازمانی وزارتخانه تازه تاسیس است.