به گزارش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌‌ای، جواد هدایتی با ارزیابی نشست‌‌های دور روزه با گرجستان که اواخر آبان برگزار شد، گفت: بر‌گزاری نشست‌های مشترک حمل‌‌ونقلی و تجاری به‌منظور رفع مشکلات، ابهامات عملیاتی طرفین و رفع موانع حائزاهمیت است. وی افزود: تسهیل تردد جاده‌‌ای محموله‌ها و حمایت از فضای رقابت با شیوه‌های متنوع حمل‌‌ونقلی، لزوم استفاده از فرصت‌‌های مطلوب همکاری را دوچندان ساخته است. هدایتی با اشاره به سه دهه سابقه انعقاد موافقت‌نامه حمل‌‌ونقل بین‌‌المللی جاده‌‌ای تهران- تفلیس، آن را به‌عنوان الگوی موفق از همکاری و مشارکت در حوزه ترابری منطقه‌‌ای قلمداد کرد و بر‌گزاری منظم نشست‌‌های همکاری‌‌های حمل‌‌ونقل جاده‌‌ای را گامی رو به جلو برای یافتن پتانسیل‌های دو و چندجانبه‌ای نوین حمل‌ونقلی ارزیابی کرد.