به گزارش اقتصاد بازار، مدیر دفتر وصول مطالبات شرکت توزیع برق استان اصفهان از راه اندازی "پروژه تماسگیر صوتی" خبر داد.

مهدی مددی گفت: به منظور استفاده از کلیه زیرساختهای موجود در شرکت، سیستم تماس گیر خودکار به مشترکان بدهکار، مراحل تست خود را سپری و به مرحله  بهره برداری رسید. وی در این باره افزود: در این طرح تماس با مشترکین بدهکار از سرشماره03137121000 و فقط با مشترکین عادی  و در پایان مهلت اعتبار هر 6 سیکل صورت میگیرد. وی درخصوص زمان این تماس ها گفت: تماس ها 24 ساعت پس از اتمام مهلت پرداخت از ساعت 8 تا 13 و 17 تا 21 شروع میشود و تا یک روز قبل از ورود مشترکین به سیکل بدهکاران پایان می یابد. مددی اضافه کرد : در این سیستم امکان پرداخت آنلاین مبلغ بدهی  برای مشترک فراهم گردیده و در صورت عدم تمایل به پرداخت آنلاین،امکان ارسال مجدد پیامک صورتحساب نیز طی همین فرایند وجود دارد.
مددی مزیت دیگر این طرح را امکان صحت سنجی شماره همراه و ثبت شماره همراه جدید (بروزرسانی شماره همراه) دانست و گفت : با توجه به ظرفیت موجود در هر روز با حدود 3000 مشترک بدهکار در کل استان تماس گرفته میشود که در مجموع در 5 روز با  15000 مشترک تماس برقرار میگردد. تماسها با مشترکین مهلت گذشته اعم از دارای بدهی قبلی یا فاقد بدهی قبلی صورت میگیرد.
وی درخصوص اولویت تماس ها نیز توضح داد: در هر شهرستان به نسبت تعداد مشترک بدهکار مهلت گذشته و با اولویت بالاترین بدهی تماس حاصل می گردد. تقسیم بندی تعداد تماسهای هر شهرستان در هر روز به نسبت تعداد کل بدهکاران مهلت گذشته آن شهرستان به کل بدهکاران مهلت گذشته استان میباشد و هرروز لیست بدهکاران مهلت گذشته بروزرسانی گردیده و مشترکین دارای وصولی از لیست تماس حذف میگردند. مددی افزود : درپایان 24 سیکل اجرای طرح، بازخورد تماس گیر و تاثیر آن در وصول مطالبات بررسی و به شهرستانها اعلام خواهد شد و نتیجه تماسها در فرم "تاریخچه وصول مطالبات" در زیر سیستم وصول مطالبات و گزارش شماره 5061 ایجاد و در دسترس شهرستانها قرار می گیرد.