همکاری کمیته امداد استان اصفهان و سازمان بهزیستی با هدف ارائه خدمات مطلوب به مددجویان، افزایش می یابد.
به گزارش اقتصاد بازار به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد، کریم زارع مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان، با اشاره به امضای تفاهم نامه ی افزایش همکاری مشترک اداره بهزیستی استان با این نهاد، بیان داشت: استفاده از منابع و امکانات طرفین برای تامین اولویت های تعمیر، ساخت، ودیعه و خرید مسکن، خدمات بهداشتی و درمانی، برگزاری کلاس های آموزشی، جهیزیه، با هدف جلوگیری از موازی کاری و هماهنگی در ارائه تسهیلات و خدمات به مددجویان از جمله موضوعات این تفاهم نامه می باشد.

وی با بیان اینکه در این تفاهم نامه ارائه خدمت و کمک به معرفی شدگان، از سوی کمیته امداد و بهزیستی انجام می پذیرد، ادامه داد: درخواست نیازمندان ارجاعی از دو مرکز با توجه به امکانات، منابع اعتباری و با رعایت دستورالعمل های داخلی این نهاد و سازمان بهزستی، در دوره های سه ماهه ارزیابی و اقدام می شود.

زارع همچنین به همکاری مشترک بین دو دستگاه اشاره کرد و افزود: هماهنگی و هم افزایی دو دستگاه در ارائه خدمات، به ویژه برای کمک به تامین مسکن خانواده های دارای فرزند چندقلو، همکاری در بازاریابی و عرضه محصولات و دستاوردهای تولیدی مددجویان تحت پوشش از برنامه های مطرح شده در این تفاهم نامه می باشد.