درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٣٤,٧ درصد اعلام شده است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان مازندران (٤١.٨ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان‌وبلوچستان  (٢٦.٨ درصد) است.
 نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفندماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به عدد ٤٠,٢ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان كهگيلويه‌وبويراحمد (٤٨.٢ درصد) و کمترین آن مربوط به استان همدان (٣٦.٣ درصد) است.
 نرخ تورم نقطه‌ای اسفند ماه ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل ٠,٧ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بدون تغییر در ٤٠.٧ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ١.١ واحد درصدی به ٣١.٤ درصد رسیده است.
خانوارهای  شهری
در اسفند ماه ١٤٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری  به ٣٩٦,٦ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٢ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان‌های ایلام و یزد با ٢.٣ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌ سیستان‌وبلوچستان با ٠.١ درصد است.
 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ٣٤,٥ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان مازندران (٤١.٤ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان‌وبلوچستان (٢٧.١ درصد) است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفندماه ١٤٠٠ برای خانوارهای شهری به عدد ٣٩,٧ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان‌های كهگيلويه و بويراحمد  (٤٦.٦ درصد) و  کمترین آن  مربوط به استان سیستان‌وبلوچستان (٣٦.٦ درصد)  است.
خانوارهای  روستایی
در اسفند ماه ١٤٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩٥) به  ٤٢٩,٢ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٦ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان‌ لرستان با ٢.٨ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان گیلان با ٠.١ درصد است.
 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ٣٥,٨ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان‌های مازندران و كهگيلويه و بويراحمد (٤٢.٥ درصد) و کمترین آن مربوط به استان همدان (٢٦.٢ درصد) است.
 نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای روستایی به عدد ٤٢,٨ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد (٥١.٥درصد) و کمترین آن مربوط به استان‌ همدان (٣٥.٢ درصد) است.
منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند ماه ١٤٠٠ به عدد ٣٤,٧ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٣٤.٧ درصد بیشتر از اسفند ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌‌اند.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٣٤,٥ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.٨ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣٥.٨ درصد بوده که که نسبت به ماه  قبل  تغییری  نداشته  است.
کاهش نرخ  تورم  ماهانه خانوارهای کشور
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ١,٢ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٠.٨ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ١.٦ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.١ واحد درصد کاهش داشته است. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه اسفند ١٤٠٠ به ١,٣ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٨ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ١.٧ درصد و ١.١ درصد بوده است.
کاهش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور
همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٣٩,٧ درصد و ٤٢.٨ درصد است که برای خانوارهای شهری ١.١ واحد درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی ١.٤ واحد درصد کاهش داشته است.  نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه اسفند ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤٠,٢ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٢ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
گروه «قند و شکر و شیرینی» (قند، شکر و نبات) و گروه «انواع گوشت» (گوشت گوسفند) است. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» گروه «پوشاک و کفش» (انواع پوشاک)، گروه «هتل و رستوران» (غذاهای سروشده در رستوران) و گروه «کالاها و خدمات متفرقه» (لوازم آرایشی و خدمات آرایشی شخصی) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
 دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در اسفند ماه ١٤٠٠ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٣٩,٢ درصد برای دهک نهم تا ٤٢.٨ درصد برای دهک اول است.
 مرکز آمار ایران همچنین تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای گروه‌های مختلف کالاهای خوراکی در مناطق شهری کشور  را اعلام کرده است.


نان و غلات
در این گروه، اقلام «برنج ایرانی درجه یک» با ١٠,٧ درصد ،«شیرینی خشک» با ٤.٥ درصد و «رشته آشي» با ٤.١ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
گوشت قرمز، سفید  و  فرآورده‌های آنها
در این گروه، اقلام «گوشت گوسفند« با ٤,٦ درصد ، «گوشت گاو یا گوساله» با ١.٩ درصد و «مرغ ماشینی» با ١.٢ درصد بیشترین بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
لبنیات، تخم‌مرغ  و  انواع  روغن
در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «تخم‌مرغ ماشيني» با ١,٣ درصد و «روغن مایع» با ٠.٧ درصد بوده است. همچنین در این گروه «دوغ پاستوریزه» با ٠.٢- درصد بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌‌است.
ميوه  و خشكبار
در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «انار» با ٦,٧ درصد، «ليموترش» با ٦.٤ درصد و «کشمش پلویی» با ٥.٦ درصد است.
سبزيجات  و  حبوبات
در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «فلفل دلمه‌ای» با ٤٥,٤ درصد، «سیب‌زمینی» با ٨.٣ درصد و «نخود» با ٥.١ درصد است. همچنین در این گروه «هویج فرنگی» با ٧.٣- درصد و «خيار» با ٣.٠- بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
قند و شکر، آشامیدنی‌ها  و  سایر  خوراکی‌ها
در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «قند« و «شكر» با ٥,١ درصد و «رب گوجه‌فرنگي» با ٢.٤ درصد است.