مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان گفت: روکش آسفالت میدان جوان پس از سه سال پیگیری با هزینه‌ای بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال انجام شد.

به گزارش اقتصاد بازار به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، «محمدمهدی کریمی» با اعلام این خبر گفت: آسفالت‌تراشی و روکش آسفالت میدان جوان واقع در ابتدای بزرگراه شهید آقابابایی و لوپ شمال شرقی پل طیاره با هدف روان‌سازی ترافیکی، رفع خطر و افزایش رضایت‌مندی شهروندان انجام شد.

او افزود: این محل یکی از پرترددترین مسیرها در شمال شهر اصفهان است که پس از سه سال پیگیری جهت تأمین قیر و اعتبارات لازم به همت اداره عمران و اداره ترافیک منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان به سرانجام رسید.

او با بیان اینکه روکش آسفالت میدان جوان با هزینه‌ای بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال انجام شده، خبر داد: این پروژه در وسعتی به میزان ۱۰ هزار متر مربع توسط سازمان عمران شهرداری اصفهان، طی ۱۰ روز کاری و در ساعات شب، با هدف تامین ایمنی شهروندان انجام شد.

مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان ادامه داد: ایمنی تردد در میدان جوان پس از انجام پروژه آسفالت تراشی و روکش آسفالت، به میزان قابل توجهی افزایش یافته و گام مهمی به منظور حفظ جان و ایمنی شهروندان برداشته شده است.