لطیفی-سخنگوی گمرک ایران-همزمان با سفر رئیس جمهوری قزاقستان به ایران، تجارت خارجی ا این دو کشور در سال گذشته را تشریح کرد.

بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۰نزدیک به ۷۲۹هزار تن کالا به ارزش ۲۶۵میلیون و ۲۰۰هزار دلار، بین ایران و قزاقستان تبادل شد که با رشد ۷۱ درصدی در وزن و ۲۹درصدی در ارزش، نسبت به سال ۱۳۹۹ همراه بوده است.

از مجموع تجارت ۷۲۹ هزار تنی ایران با قزاقستان در سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۱۲ هزار تن کالا به ارزش ۱۸۷ میلیون و ۲۰۰هزار دلار، صادرات ایران به قزاقستان بوده که با رشد ۵۱ درصدی در وزن و ۱۱درصدی در ارزش همراه بوده است، واردات از قزاقستان هم ۲۱۷هزار تن کالا به ارزش ۷۸ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه،  ۱۴۱درصد در وزن و ۱۰۸درصد در ارزش افزایش داشته است.

طبق اعلام سخنگوی گمرک ایران، تجارت غیر نفتی کشورمان با قزاقستان به عنوان یکی از همسایگان ۱۵ گانه جمهوری اسلامی ایران (از  کشورهای حاشیه دریای خزر) در دو دهه اخیر دارای  فراز و نشیب بوده  است که به صورت کلی در بررسی ۲۰ ساله تجارت با این کشور می‌توان دهه ۸۰ را دهه واردات از قزاقستان و دهه ۹۰ را دهه صادرات به این کشور دانست.

بنابر این گزارش،‌ در ۲۰ سال اخیر بیش از ۱۵ میلیون و ۴۰۰هزار تن کالا به ارزش تقریبی ۶ میلیارد دلار بین ایران و قزاقستان تبادل شد که سهم صادرات ایران چهار میلیون و ۲۰۴هزار تن کالا به ارزش دو میلیارد و ۳۱۷میلیون دلار بوده و واردات از قزاقستان هم ۱۱ میلیون و ۱۸۵ هزار تن کالا به ارزش سه میلیارد و ۶۳۵میلیون دلار بوده است.

بر این اساس از سال ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۰ به ترتیب صادرات ایران به قزاقستان ۵۱ میلیون، ۴۸ میلیون، ۳۸ میلیون، ۵۷ میلیون، ۷۳ میلیون، ۷۹ میلیون، ۶۹ میلیون، ۵۸ میلیون، ۶۹ میلیون، ۸۵ میلیون، ۱۳۵ میلیون، ۲۱۵ میلیون، ۲۰۸ میلیون، ۱۳۸ میلیون، ۱۷۴ میلیون، ۱۶۹ میلیون، ۱۳۳ میلیون، ۱۶۵ میلیون، ۱۶۷ میلیون و ۱۸۷ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار بود که بالاترین میزان در این ۲۰ سال مربوط به سال ۱۳۹۲ و کمترین میزان نیز مربوط به سال ۱۳۸۳ بوده است.

در خصوص میزان واردات کشورمان از قزاقستان در دو دهه گذشته نیز  از سال ۱۳۸۱ تا کنون به ترتیب ۲۶۲ میلیون، ۲۸۵ میلیون، ۲۳۰ میلیون، ۲۵۵ میلیون، ۲۸۰ میلیون، ۳۴۱ میلیون، ۲۹۵ میلیون، ۲۲۳ میلیون،۱۲۴ میلیون، ۱۳۶ میلیون، ۱۹۳ میلیون،۲۴۷ میلیون، ۱۷۹ میلیون، ۱۰۷ میلیون،۱۰۴ میلیون،۶۷ میلیون، ۸۷ میلیون، ۱۰۵ میلیون و ۳۷ میلیون دلار از کشور قزاقستان واردات داشتیم که بیشترین میزان واردات در سال ۱۳۸۶ و کمترین میزان نیز در سال ۱۳۹۹ بوده است.

منبع: ایسنا