مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده در تیرماه امسال را منتشر کرده که نشان‌دهنده ثبت رکوردهای تازه‌ای در تورم مصرف‌کننده است. بنابر این گزارش نرخ تورم سالانه تیر ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور با ۱,۱ درصد افزایش نسبت به تورم سالانه خرداد به ٤٠.٥ درصد رسیده است. این شاخص برای خانوارهای شهری با ۱.۱ افزایش ۴۰ درصد و برای خانوارهای روستایی با ۱.۴ درصد افزایش ۴۳.۲ درصد بوده است.

بر این اساس در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان»، گروه «لبنیات و تخم مرغ» و گروه «نان و غلات» بوده است. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نیز گروه «بهداشت و درمان»، «هتل و رستوران» و «مبلمان و لوازم خانگی» بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

نکته مهم اینکه در حالی که نرخ تورم سالانه در تیرماه برای کل کشور ۴۰,۵ درصد اعلام شده اما این شاخص برای دهک اول یعنی فقیرترین گروه ۴۴.۸ درصد و برای دهک دهم یعنی ثروتمندترین ۳۸.۹ درصد بوده است.

افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه هم چشمگیر بوده است. این شاخص که افزایش قیمت در تیرماه امسال را با تیرماه سال گذشته مقایسه می کند در این ماه به عدد بیسابقه ۵۴ درصد رسیده است. یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٥٤ درصد بیشتر از تیر ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده ­اند. این شاخص در مقایسه با تورم نقطه ای خرداماه ١.٥ درصد افزایش یافته است.

نکته نگران کننده اینکه نرخ تورم نقطه‌ای گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی­‌ها و دخانیات» با افزایش ٤.٤ واحد درصدی ٨٦  درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٠.١ واحد درصدی به ٣٦.٩ درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٥٢.٨ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.٤ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٦٠.٧ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٢.٥ واحد درصد افزایش داشته است.

اما نرخ ماهانه تورم یعنی مقایسه قیمت ها در تیر امسال نسبت به خرداد امسال، با کاهش ۷,۶ درصدی به عدد ۴.۶ درصد رسیده است که دلیل آن حذف یارانه و ارز ۴۲۰۰ تومانی و جهش قیمت ها در خرداد و بعد ثبات نسبی آن در تیرماه بوده است.

تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٥.٧ درصد و ٣.٨ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٤.٥ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٧.٠ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٤.٨ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١١.٠ واحد درصد کاهش داشته است.

منبع: اتاق ایران آنلاین