تورم ماهانه اقلام خوراکی در استان تهران ۵.۳ درصد برآورد شده که نسبت به میانگین کل کشور عدد پایین تری را نشان می دهد. همچنین تورم نقطه به نقطه خوراکی ها در استان تهران ۸۴.۷ درصد برآورد شده است.

با وجود اینکه این نرخ تورمی بسیار بالاست، اما نسبت به بسیاری از استان ها تورم نقطه ای خوراکی در تهران پایین تر بوده است به گونه ای که این شاخص در 10 استان کشور بالاتر از 90 درصد گزارش شده. تورم سالانه یا دوازده ماه نیز برای خوراکی ها، نوشیدنی ها و دخانیات در تهران 56.8 درصد برآورد شده است.