به گزارش اقتصاد بازار به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان، جلسه انتخاب تعاونی های برتر سال 1401با حضور اعضای کارگروه علمی - اجرایی راهبری برگزاری هفدهمین جشنواره تعاونی های برتر در محل اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان برگزار شد.

در این نشست انتخاب تعاونی‌های برتر استانی؛ براساس امتیاز کسب شده-شناخت و بررسی وضعیت فعلی تعاونی و اظهار نظر اعضای کارگروه بر اساس شاخص ‌های مورد نیاز تعاونی‌ های برتر صورت گرفت.

بر اساس حد نصاب امتیاز اعلام شده از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعاونی‌ های حائز 600 امتیاز به بالا به عنوان برتر ملی و تعاونی‌ های حائز امتیاز 400 و بالاتر به عنوان برتر استانی امکان انتخاب پیدا می‌کنند.

در این جشنواره 4 شرکت تعاونی واتحادیه امتیاز 700 و بالاتر و 12 شرکت تعاونی و اتحادیه امتیاز 600 و بالاتر را در استان کسب نموده اند.

پس از بررسی و تبادل نظر اعضاء در مورد وضعیت و امتیازات شرکت های تعاونی در سامانه جامع هوشمند بخش تعاون 17 شرکت تعاونی و اتحادیه برتر جهت اعلام به وزارت متبوع انتخاب شدند.

جشنواره سراسری تعاونی ‌های برتر با هدف انتخاب و معرفی تعاونی های الگو و برتر به منظور ترویج فرهنگ تعاون و شناساندن نمونه های موفق تعاونی برگزار می شود تا توانمندی های بالقوه بخش تعاون را به تصویر ‌کشیده و در راستای بهبود نگرش ‌های عمومی نسبت به بخش تعاونی مؤثر واقع گردد.

به هنگام سازی اطلاعات شرکت های تعاونی درهفدهمین جشنواره تعاونی های برتر کشور به صورت الکترونیک و از طریق سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشورtaavoni.mcls.gov.irhttps://  از 3 خرداد آغاز گردید و تا 16تیر ماه جهت تکمیل پرسشنامه جشنواره ادامه داشت.

شایان ذکر است اطلاع رسانی های لازم طی مکاتبه با ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان ها و با استفاده از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی به شرکت های تعاونی و اتحادیه ها ی فعال صورت گرفت.

در این جشنواره شهرستان های اصفهان با 36 و کاشان با 31 شرکت تعاونی بیشترین وشهرستان های نطنز و بادرود هریک با 2 شرکت تعاونی کمترین آمار ثبت نام تعاونی ها برای شرکت در جشنواره تعاونی های برتر را داشته اند.