نخستین کتاب "ملزومات طراحی پوسته‌های ساختمانی پایدار" با رویکرد توسعه سیستم‌های نماهای خشک آجری در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در تهران رونمایی شد.

به گزارش اقتصاد بازار، نخستین جلد کتاب "ملزومات طراحی پوسته‌های ساختمانی پایدار" با رویکرد توسعه سیستم‌های نماهای خشک آجری" با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور در نخستین روز بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در تهران رونمایی شد.

ندا چینی، یکی از سه نویسنده این کتاب در خصوص این کتاب اظهار داشت:اولین جلد از این سری کتاب پوسته‌های ساختمانی پایدار را از منظر معماری، عمران و سازه، انرژی و تاثیرات اکولوژیک و طراحی شهری سیستم‌های آجر نمای خشک را مورد بررسی قرار داده است.

این کارشناس ارشد معماری با اشاره به اینکه تهیه این کتاب از یک سال گذشته آغاز شده است، تصریح کرد: برای تهیه آن از کارشناسان مختلف در بخش‌های معماری، عمران و سازه و انرژی و متامکانیک استفاده شده است.

وی با بیان اینکه برای تالیف این کتاب مطالعات زیادی در زمینه پوسته‌های ساختمانی انجام شده است، اضافه کرد: برای این امر از کتب و منابع خارجی و همچنین پژوهش های صورت گرفته در مرکز توسعه و تحقیقات گروه کارخانجات آجرنماچین، استفاده شده است.

چینی با بیان اینکه هدف از تالیف این کتاب آموزش قشر متخصص در مورد استفاده از سیستم‌های نمای خشک آجری است، افزود: امیدواریم بعد از تکمیل کتاب بتوان آن را در دانشگاه‌های معماری ارائه داد.

وی افزود: در این کتاب سعی شده است یکسری از استانداردها و مبانی ساخت این سیستم‌ها آموزش داده شود، که در مرحله اول این کتاب در اختیار مهندسان سازمان نظام مهندسی، گروهی از معماران و اساتید دانشگاهیان قرار گرفته است تا هر گونه اظهار نظری در این زمینه دارند، ارائه دهند.

نویسنده کتاب "ملزومات طراحی پوسته‌های ساختمانی پایدار" با بیان اینکه جامعه مهندسی ما هنوز به درستی با سیستم‌های نمای خشک و کارکردهای آن آشنایی ندارند، تصریح کرد: در زمینه معماری ما منابع مرجع درستی برای طراحی نما برای دانشجویان نداریم و از این رو این امر نیز از دیگر اهداف تالیف این سری کتاب ها است، همچنین باید توجه داشت کتب موجود در زمینه قوانین و مقررات ملی ساختمان و نشریات حوزه ساختمان محتوای به روز شده باب طراحی نما ندارند و از این رو نمی‌توانند مرجع راهنمایی برای دانشجویان با توجه به تکنولوژی‌های جدید باشد و از این رو تالیف کتاب "ملزومات طراحی پوسته‌های ساختمانی پایدار" می‌تواند بسیار کمک کننده باشد.