مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری اصفهان گفت: نرخ معاینه فنی  برای خودروهای سبک و سنگین تصویب شده و هیچ هزینه اضافه ای از متقاضیان دریافت نمی‌شود.

به گزارش اقتصاد بازار به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، سید علی عبداللهی با اعلام این خبر گفت:اگر خودرویی به علت نقص فنی در آزمون معاینه فنی مردود شود و نیاز به آزمون مجدد در خصوص آلایندگی، سیستم ترمز و غیره داشته باشد، مالک خودرو پس از رفع نقص تا ۱۴روز پس از مراجعه اول می‌تواند با پرداخت هزینه ۱۰ هزار تومان آزمون مجدد معاینه فنی را انجام دهد.

اوتأکید کرد: بهای ارائه خدمات معاینه فنی برای خودروهای سبک 47000 و برای خودروهای71600 تومان است و هیچ هزینه اضافه ای از متقاضیان دریافت نمی‌شود.

عبداللهی تأکید کرد: تنها هنگام انجام تست آلایندگی باید از کارشناس مربوطه درخواست انجام معاینه فنی برتر داده شود.

او افزایش قیمت معاینه فنیرا مشروط به تأیید و ابلاغ از سوی مراجع مربوطه دانست و خاطرنشان کرد: در صورت افزایش نرخ، از طریق درگاه‌های رسمی سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری اصفهان به شهروندان اطلاع رسانی خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری اصفهان با بیان اینکه بر اساس قانون هوای پاک، خودروهای نو تا ۴ سال از زمان تولید نیازی به دریافت گواهی معاینه فنی ندارند، خبر داد: در حال حاصر مرکز معاینه فنی جی در استان اصفهان مجاز به ارائه خدمات و صدور گواهی معاینه فنی برتر است.