شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری يكي از طرح‌هاي هشت‌گانه فولاد استاني است که زیرمجموعه شرکت فولاد مبارکه به‌شمار می‌رود که در آذر ماه ۱۳۹۵ با حضور معاون رییس‌جمهوری به عنوان نخستین طرح استانی افتتاح شد. این واحد فولادسازی در سال 1396 با توليد 480 هزار تن آهن اسفنجي همراه بوده و به گفته مدیرعامل این شرکت ۹۵ درصد اهداف این شرکت طی سال گذشته محقق شده است.

فولاد سفیددشت شامل دو واحد اصلي است، واحد احيای مستقيم به روش ميدركس كه در اين واحد گندله وارد شده به سايت توسط گاز احيايي در داخل كوره تبديل به آهن اسفنجي مي شود و واحد فولادسازي و ريخته‌گري كه در اين واحد آهن اسفنجي به‌دست آمده در واحد احيا به همراه قراضه آهن و ديگر افزودني‌ها در كوره قوس الكتريك EAF ذوب شده و پس از تصفيه‌سازي به صورت اسلب ريخته‌گري مي‌شود. نخستین دوره تعميرات ساليانه واحد احيای مستقيم شرکت فولاد سفيددشت چهارمحال و بختياري با انجام ۱۲ هزار نفر ساعت تعميرات طي 17 روز در ابتدای امسال در این واحد به ثمر نشسته است.

براساس برنامه پیش رفته‌ایم
درباره وضعیت فولاد سفیددشت و طرح‌های توسعه‌ای آن و اقدام‌های انجام شده در این واحد فولادسازی، مدیرعامل فولاد سفیددشت عنوان کرد: ﻓﻮﻻﺩ ﺳﭙﻴﺪﺩﺷﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺩﻭ ﺑﺨﺶ اﺣﻴﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻓﻮﻻﺩﺳﺎﺯﻱ اﺳﺖ. ﺑﺨﺶ اﺣﻴﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺁﺑﺎﻥ 95 اﻓﺘﺘﺎﺡ ﺷﺪ و ﺑﺨﺶ ﻓﻮﻻﺩﺳﺎﺯﻱ ﺁﻥ سال آینده اﻓﺘﺘﺎﺡ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. محمود اباب‌زاده گفت: در پي عملکرد قابل تقدير کارکنان در سال گذشته، 95 درصد اهداف شرکت محقق شد. وی در ادامه افزود: در راستاي بهره‌برداري، فعاليت‌هايي همچون ساماندهي تعميرات پيشگيرانه، کنترل و کاهش مصرف آب در گردش، تهيه ساختار تجهيزات توقفات در سيستم نگهداري و تعميرات، تامين قطعات يدکي و تجهيزات اصلي، توسعه محوطه ذخيره مواد اوليه، سازماندهي حمل و نقل مواد اوليه و محصول و بهره برداري از سيستم‌هاي توليد و تعميرات و مديريت انرژي و سيالات صورت گرفته است. ضمن اينکه با انجام اقدامات مذکور، در نيمه دوم سال1396 تمامي توقفات به صورت برنامه‌ريزي شده انجام و از توقفات اضطراري به طور کامل جلوگيري شده است.
محمود ارباب‌زاده ﺩﺭ اﺩاﻣﻪ با اشاره به برنامه‌های شرکت فولاد سفیددشت ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩ: ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺑﺮاﺳﺎﺱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺭﻓﺘﻴﻢ و ﺩﺭ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ اﺑﺘﺪاﻱ ﺳﺎﻝ ﺑﺎﻻﻱ 150 ﻫﺰاﺭ ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ داشته‌ایم، البته ﺣﺪﻭﺩ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺁﺏ ﻣﻴﺰاﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭا ﻛﺎﻫﺶ ﺩاﺩﻩ بودیم و ﺗﺎ اﻧﺪاﺯﻩ‌اﻱ ﻫﻢ ﺗﻌﻤﻴﺮاﺕ اﻧﺠﺎﻡ ﺩاﺩیم. وی تاکید کرد: ﺗﻌﻤﻴﺮاﺕ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎﻡ ﺩاﺩه‌ایم و این تعمیرات ﭘﺲ اﺯ افتتاح کارخانه و بعد از ﻳﻚ ﺳﺎﻝ و ﻧﻴﻢ ﺗﻌﻤﻴﺮاﺕ انجام شده که تعمیرات موفقی بوده است و ﻫﻢ‌اﻛﻨﻮﻥ ﭘﻠﻨﺖ‌ﻫﺎ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻂﻠﻮﺏ ﺧﻮﺩ ﻗﺮاﺭ ﺩاﺭﻧﺪ.
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻮﻻﺩ ﺳﻔﻴﺪﺩﺷﺖ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻪ اﺯ اﺑﺘﺪاﻱ اﻓﺘﺘﺎﺡ کارخانه تا کنون ﭼﻪ ﻣﻴﺰاﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩاﺷﺘﻪ‌اﻳﺪ، ﻋﻨﻮاﻥ ﻛﺮﺩ: ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ 480 ﻫﺰاﺭ ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩاﺷﺘﻴﻢ و ﺣﺪﻭﺩ 170 هزار تن نیز در سال جاری تولید داشته‌ایم ﻛﻪ با هم نزدیک به 750 ﻫﺰاﺭ ﺗﻦ ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ به ثبت رسانده‌ایم ﻛﻪ البته تمامی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺩاﺧﻠﻲ ﺭﺳﻴﺪﻩ و ﻭاﺣﺪﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮﻥ ﻓﻮﻻﺩ ﻣﺒﺎﺭﻛﻪ،‌ ﻓﻮﻻﺩ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ، ﻓﻮﻻﺩ ﺧﺰﺭ، ﻓﻮﻻﺩ ﻭﻳﺎﻥ، ﻓﻮﻻﺩ ﻛﻮﻳﺮ و ﻓﻮﻻﺩ ﻳﺰﺩ ﻋﻤﺪﻩ ﺧﺮﻳﺪاﺭاﻥ ﻣﺎ طی یک سال و نیم گذشته ﺑﻮﺩﻩ‌اﻧﺪ.

فولادسازی سال ۹۸ راه‌اندازی می‌شود
اﺭﺑﺎﺏ‌ﺯاﺩﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻪ ﻭاﺣﺪ ﻓﻮﻻﺩﺳﺎﺯﻱ که فاز دوم این کارخانه به‌شمار می‌رود، ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ‌اﻱ ﺭﺳﻴﺪﻩ، ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩ: در ﻭاﺣﺪ ﻓﻮﻻﺩﺳﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ مباحث ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺭﻭﺑﻪ‌ﺭﻭ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﻛﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ این مشکل برطرف شده و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﻭاﺣﺪ نیز اﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ با ﺳﺮﻋﺖ بالایی در حال پیش رفتن است. به عبارت دیگر، ﺑﺎﻻﻱ 70ﺩﺭﺻﺪ واحد فولادسازی ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺩاﺭﺩ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ریزی شده است که فاز دوم فولاد سفیددشت در سال 1398 ﺭاﻩ‌اﻧﺪاﺯﻱ ﺷﻮﺩ.

تامین آب از پساب
مدیرعامل فولاد سفیددشت همچنین ﺩﺭ اﺩاﻣﻪ با اشاره به مهمترین برنامه‌های پیش‌رو ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷﺪ: ﻋﻤﺪﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻱ ﺭﻭﻱ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺁﺏ ﻭاﺣﺪ اﺯ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ اﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻗﺮاﺭﺩاﺩﻫﺎﻱی چون ﺧﻄ اﻧﺘﻘﺎﻝ، ﭘﺴﺎﺏ، ﺗﺼﻔﻴﻪ‌ﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺭا ﻫﻤﮕﻲ اﻣﻀﺎ ﻛﺮﺩه و ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻫﺎ ﻛﺎﺭ ﺭا آغاز ﻛﺮﺩه‌اﻧﺪ و اﻣﻴﺪﻭاﺭﻡ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ و ﻧﻴﻢ اﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭا ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ تا ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﻮﻻﺩﺳﺎﺯﻱ ﺭاﻩ‌اﻧﺪاﺯﻱ ﻣﻲ‌ﺷﻮﺩ اﺯ ﺁﺏ ﭘﺴﺎﺏ ﺑﺮاﻱ ﺁﻥ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﻢ.

مشکل حمل و نقل داریم
ارباب‌زاده همچنین ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﻨﺪﻟﻪ واحد فولاد سپیددشت رفع ﺷﺪه است، ﮔﻔﺖ: ﺑﺎ ﺭاﻩ‌اﻧﺪاﺯﻱ ﻭاﺣﺪ ﺳﻨﮕﺎﻥ ﻣﺸﻜﻞ ﮔﻨﺪﻟﻪ ﻭاﺣﺪ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. این شرکت ﺯﻳﺮ ﻧﻆﺮ ﻓﻮﻻﺩ ﻣﺒﺎﺭﻛﻪ است و قرار است تا ﮔﻨﺪﻟﻪ ﻭاﺣﺪ ما ﺭا ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ. وی ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻪ حمل و نقل از فاصله جغرافیایی ﺳﻨﮕﺎﻥ ﺗﺎ سفید دشت چگونه انجام می شود؟، گفت: اﻟﺒﺘﻪ ﻳﻜﻲ اﺯ ﺑﺤﺚ‌ﻫﺎﻱ ﻋﻤﺪﻩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺳﺖ و ﺩﺭ اﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺭاﻩ‌ﺁﻫﻦ ﻧﺪاﺭﻳﻢ و ﻫﺰﻳﻨﻪ‌ﻫﺎﻱ ﻣﺎ ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﮔﺮ ﻗﺮاﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻛﺎﻣﻴﻮﻥ ﺣﻤﻞ و نقل انجام ﺷﻮﺩ ﻫﻢ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩﺵ ﺭا ﺩاﺭﺩ. ﺩﺭ اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺭﻳﻠﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪاﺭﺩ. وی در ادامه تاکید کرد: متاسفانه طی ۱۵ سال پروژه ریل چهارمحال و بختیاری هنوز پیشرفت نداشته و برای خودش رها شده است.

آثار تحریم‌ها
مدیرعامل شرکت فولاد سفیددشت همچنین در پاسخ به این پرسش که تحولات ارزی تاثیری بر فعالیت کارخانه داشته است یا خیر؟، عنوان کرد: گران شدن قیمت دلار بیشتر در تامین قطعات مواد و تامین تجهیزات پروژه تاثیرگذار بوده است برای مثال تامین لوله‌های تجهیزات فولادسازی و حتی قطعات یدکی چه تامین داخلی و چه تامین خارجی با مشکل روبه‌رو شده است. ارباب‌زاده در ادامه تاکید کرد: تا پیش از این قیمت‌ها ثابت بود اما در حال حاضر قیمت‌ها ثبات خود را از دست داده است و سیاست‌های دولت باید تسهیل و در جهت تثبیت نرخ ارز پیش برود تا بتوانیم قطعات را تامین کنیم.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که الکترود گرافیتی خود را چگونه تامین می کنید؟ عنوان کرد: واحد سفیددشت هنوز الکترود گرافیتی مصرف نمی‌کند؛ البته اگر واحد فولادسازی راه‌اندازی شود نیازمند به الکترود گرافیتی نیز خواهیم بود.
لازم به یادآوری است که در سال حمايت از کالاي ايراني و هم زمان با روز صنعت و معدن از آقاي محمود ارباب‌زاده مدير عامل و شرکت فولاد سفيددشت چهارمحال و بختياري به‌عنوان واحد صنعتي نمونه استان در سال 97 تقدير به‌عمل آمد.