شعب بانک کشاورزی در سراسر کشور از ابتدای سال 1400 تا 23 دی ماه جمعا 882 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده اند.

به گزارش اقتصاد بازار به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، تسهیلات پرداختی این بانک نسبت به مقطع مشابه در سال گذشته 358 هزار میلیارد ریال معادل 68 درصد رشد داشته است.

شایان ذکر است 88 درصد این تسهیلات به صورت تخصصی در بخش کشاورزی  پرداخت شده است.