رئیس هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان در نشستی با رسانه ها در گرامی داشت روز کارشناس، کارشناسان را چشمان تیزبین عدالت نامید و به 80 سال سابقه فعالیت کارشناسان در کنار قضات و ارائه خدمات تخصصی و فنی به محاکم در ایران پرداخت.

به گزارش اقتصاد بازار، فرهاد طاهریون اصفهانی، رئیس هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان با اشاره به اینکه در سال 1290 برای اولین بار، اهل خبره برای ارائه خدمات تخصصی به محاکم فعالیت می کردند، از تصویب اولین قانون در سال 1317در ارتباط با کارشناسان رسمی دادگستری خبر داد که حاکی از قدمت 82سال فعالیت رسمی کارشناسان زیرنظر دادگستری است. وی در بیان ارتقای جایگاه کارشناسان به تشکیل کانون کارشناسان رسمی دادگستری بعنوان یک تشکل صنفی پرداخت و افزود: در سال 58 با تصویب لایحه ای در شورای انقلاب، استقلال کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب گردید و از وزارت دادگستری منتزع گردید و اکنون کانون بعنوان یک نهاد غیردولتی و غیرسیاسی با هدف ارائه خدمات مشاوره ای، ارزیابی و کارشناسی به محاکم قضایی، نهادهای مختلف و بانک ها فعالیت می کند.

طاهریون اصفهانی با اشاره به فعالیت 31کانون در 31 استان کشور، تشکیل کانون را منوط به عضویت بیش از 30 کارشناس در هر استان بیان کرد و افزود: مجمع عمومی، هیات مدیره، بازرسان و دادگاه انتظامی،4 رکن کانون کارشناسان است که برای یک دوره 4ساله از طریق آرای اعضا انتخاب می شوند.

رئیس هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان از عضویت 2هزارو200کارشناس رسمی در این نهاد خبر داد که به انضمام کارآموزان به بیش از 3هزار نفرعضو در 65رشته تخصصی دارای صلاحیت خواهند رسید. وی تاکید کرد: کار اصلی کارشناسان، کمک به دستگاه قضایی است تا رای صادره از اتقان کافی برخوردار گردد.

طاهریون اصفهانی گفت: اول آبان، روز کارشناس نامگذاری شده و به همین مناسبت از کارشناسان تقدیر بعمل می آید. وی روز کارشناس را روز عدالت و کارشناسان را چشمان تیزبین عدالت نامید.

وی فعالیت کانون کارشناسان را در 4 دسته خدمات به مردم، خدمات به کارشناسان، خدمات به دادگستری و اقداماتی مربوط به تقویت ساختار کانون با توجه به افزایش تعداد کارشناسان عنوان کرد و گفت: در سال گذشته، 1570مورد مشاوره رایگان به مردم ارائه شده که منجربه کاهش پرونده های دادگستری و جلوگیری از سردرگمی و ترددهای بی مورد گردیده است.

طاهریون در بیان اینکه روزانه حدود 60 تقاضای کارشناسی از دادگستری ابلاغ می گردد، به حضور کارشناسان کشیک در ساعات اداری در کانون بویژه برای کارشناسی هایی که جنبه فوریت دارد، اشاره کرد و گفت: به مواردی مثل وثیقه زندانیان که باید به روز تحویل متقاضی گردد، رسیدگی می شود. همچنین در ساعات غیراداری، با برقراری تماس با دادگستری و کارشناسان، مراحل ارزیابی و تصمیم گیری دنبال می شود.

رئیس کانون کارشناسان دادگستری استان اصفهان با اشاره به نیروی انسانی کارآزموده و توانمند بعنوان یکی از شاخصه های توسعه، آموزش و به روزرسانی اطلاعات و دانش کارشناسان از طریق سامانه آموزش مجازی و راه اندازی بسترهای الکترونیکی را مطرح کرد و گفت: در سال گذشته، 43هزارنفرساعت، آموزش حضوری ارائه کردیم و پیش بینی می شود در سال آینده به 90هزار ساعت افزایش یابد. وی گفت: اکنون سامانه آموزش مجازی فعال است و یکصد آزمون در 40رشته تخصصی برای کارشناسان برگزار می کند. همچنین، 2هزارو500 کارتابل الکترونیکی برای کارشناسان تهیه شده که در کاهش هزینه ترددها و اجتناب از صرف انرژی موثر است.

طاهریون اصفهانی در بخش دیگری از سخنان خود، از تدوین تاریخ شفاهی کانون کارشناسان استان اصفهان که نوعی مستندسازی از وقایع کانون است، خبر داد که اکنون در مرحله آماده سازی است. همچنین کتاب قوانین، حاوی مقررات، نظامنامه و شیوه نامه های کارشناسی درزیر چاپ است. وی انجام فرآیندهای مختلف با هدف یکپارچه سازی و ارتقای کیفیت و کمیت را یادآور شد و افزود: به روزرسانی سیستم مالی، دبیرخانه، ارجاع، سایت کانون، اقدامات سایبری، سخت افزاری و نرم افزاری و دریافت نماد الکترونیک بعنوان زیرساختی مناسب برای ارائه خدمات غیرحضوری تحقق یافته است.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان در مورد دستمزد کارشناسی با بیان اینکه دستمزدی که کانون از متقاضیان دریافت و به کارشناس پرداخت می کند، طبق تعرفه ابلاغ شده است، توضیح داد: باوجودی که بخشنامه تعرفه دستمزد وجود دارد، در قانون اجباری به رعایت تعرفه توسط قضات پیش بینی نشده است. زیرا قاضی اختیار تعیین حق الزحمه کارشناس را دارد و متاسفانه ارقامی اندک حتی به میزان یک دهم تعرفه تعیین می کند.