اقتصاد بازار: بانک مرکزی اعلام کرد: شاخص کل بهای تولیدکننده (تورم تولید) در 12 ماهه منتهی به مهر ماه امسال نسبت به زمان مشابه سال قبل 3.2 درصد رشد داشت که نسبت به دوازده ماهه منتهی به شهریور 1395 نسبت به زمان مشابه سال قبل از آن تغییری نداشته است.

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد بازار، کارشناسان اقتصادی ثبات در شاخص بهای تولید کننده را بهترین حالت برای تورم تولید می دانند، اما در شرایط رکودی بهتر است این شاخص روند افزایشی داشته باشد.
نگاهی به خلاصه نتایج به دست آمده درباره تورم تولید در مهر ماه نشاه می دهد در بررسی نقطه به نقطه، این شاخص روند افزایش دارد.
بر اساس نتایج اعلام شده از سوی بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده (تورم تولید) در ‌ایران در مهر ماه امسال به عدد 224.5 رسید که نسبت به ماه قبل (شهریور) 0.5 درصد افزایش داشته است.
شاخص بهای تولید کننده در شهریور ماه گذشته نیز نسبت به ماه مرداد 0.7 درصد رشد داشت.
خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه 100=1390 حاکیست: شاخص بهای تولید کننده در مهر ماه 1395نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 3.9 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.
همچنین شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به مهر ماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهی به مهر ماه 1394 به‌ میزان 3.2 درصد افزایش یافته است.
گروه های «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» 0.4 درصد، «ساخت(صنعت)» 0.1 درصد، «حمل و نقل و انبار داری» 0.3 درصد، «هتل و رستوران» 0.8 درصد، « اطلاعات و ارتباطات » 0.1 درصد، « آموزش » 7.2 درصد، « بهداشت و مددکاری اجتماعی» 0.6 درصد و «سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» 1 درصد رشد را در مهر ماه نسبت به شهریور ماه گذشته ثبت کردند.
بررسی تغییرات سالانه این شاخص نیز حاکی از آن است که گروه های «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» 1.7 درصد، «ساخت(صنعت)» 2.4 درصد، «حمل و نقل و انبار داری» 2.9 درصد، «هتل و رستوران» 10.7 درصد، «اطلاعات و ارتباطات» 2.5درصد، «آموزش» 12 درصد، «بهداشت و مددکاری اجتماعی» 18 درصد و «سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» 13.2 درصد رشد را در مهر ماه امسال نسبت به ماه مشابه پارسال داشتند.
بخش خدمات نیز در تغییرات ماهانه رشد 1.1 درصدی و در تغییرات سالانه رشد 7.6 درصدی را در شاخص بهای تولیدکننده داشته است.
در علم اقتصاد شاخص بهای تولیدکننده (Producer Price Index-PPI) روند تغییرات قیمت ها را از دیدگاه تولیدکننده و خریدار در بخش های مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) نشان می دهد و می تواند به عنوان به یک شاخص پیش نگر برای اطلاع زود هنگام از روند تورم به کار برده شود.