اقتصاد بازار: رییس دفتر جذب سرمایه گذاری استانداری اصفهان گفت: 1.7 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی برای استان اصفهان در پروژه های مختلف در نظر گرفته شده است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد بازار، محسن ایروانی در دیدار اعضای کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری اتاق بازرگانی از دفتر جذب سرمایه گذاری استانداری اصفهان، در این دیدار نمایشگاه کیش را، تعامل سازنده دو بخش دولتی و خصوصی استان برشمرد و افزود: بخش خصوصی و دولتی با تکمیل یکدیگر می تواند زمینه توسعه استان را فراهم کنند.
وی بیان داشت: 1.7 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی برای استان اصفهان در پروژه های انرژی، فنی و مهندسی، قطعه سازی و خودروسازی در نظر گرفته شده است.
رییس دفتر جذب سرمایه گذاری استانداری اصفهان خواستار دعوت از ایرانیان خارج از کشور جهت سرمایه گذاری در استان شد و گفت: اتاق بازرگانی با همکاری استانداری می تواند زمینه جذب سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور را فراهم کند.
رییس کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری اتاق بازرگانی در این دیدار گفت: نمایشگاه اینوکس 2016 کیش نمونه ای از فعالیت مشترک بخش خصوصی و دولتی استان در جهت جذب سرمایه گذاری بود که امیدواریم از این قبیل رویدادها با همکاری بیشتری دنبال شود.
قاسمعلی جباری معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان اصفهان در نمایشگاه های داخلی و خارجی را مهم و ضروری دانست و افزود: فرصت های سرمایه گذاری استان در بخش های مختلف مورد مطالعات علمی و فنی قرار گرفته است.
جباری یادآور شد: یکی از مهمترین پیش زمینه های جذب سرمایه گذاری خارجی، پوشش بیمه های بین المللی است که اقداماتی از سوی کمیسیون انجام شده است.
حمیدرضا مومنی عضو کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری اتاق در این جلسه خواستار حضور فعالان استان در نمایشگاه های سرمایه گذاری داخلی و خارجی شد و گفت: هماهنگی بخش خصوصی و دولتی استان در بخش های اقتصادی می تواند نتایج خوبی برای استان رقم بزند.
ایرج کاظمی دیگر عضو کمیسیون در این جلسه خواستار معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان به دفاتر نمایندگی جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف شد و گفت: رایزنان بازرگانی و اقتصادی سفارتخانه های ایران می توانند این فرصت ها را به شرکت های سرمایه گذاری بین المللی معرفی کنند.