تامین برق پایدار مشترکین همواره یکی از مهمترین اهداف وزارت نیرو محسوب گردیده و در راستای تحقق این هدف یکی از برنامه های وزارت خانه ، بهینه سازی و بازآرایی شبکه های فشار ضعیف هوایی از طریق جایگزینی شبکه های فرسوده با کابل خودنگهدار توسط شرکت های توزیع برق در سراسر کشور محسوب میگردد.
به گزارش اقتصاد بازار، امور برق منطقه ۷ نیز در راستای اجرای همین سیاست اصلاح و بهینه سازی کامل شبکه های هوایی فشار ضعیف محدوده خود را در دستورکار قرار داد که با یک برنامه ریزی منسجم ظرف مدت دو سال ، اکنون در یک قدمی اصلاح کامل این شبکه ها قرار گرفته است.
مدیر امور برق منطقه ۷ در این خصوص گفت طول کل شبکه های فشار ضعیف هوایی امور ۴۸۸ کیلومتر بوده که از این مقدار تا کنون ۳۴۸ کیلومتر با صرف هزینه ای بالغ بر ۴۲ میلیارد تومان به صورت کامل بازآرایی و بهینه سازی گردیده است. در حال حاضر نیز بهینه سازی ۷۰ کیلومتر  در حال اجرا بوده و ۳۰ کیلومتر دیگر از آن از مرحله طراحی عبور و هم اکنون در مرحله برگزاری مناقصه قرار دارد که در صورت اجرای آن بیش از ۹۰ درصد شبکه های فشار ضعیف این منطقه بهینه سازی خواهد گردید.
مهندس معتمدی فرد تصریح کرد :  به یاری خدا و همت همکاران زحمتکش و با برنامه ریزی منسجم قصد آن داریم به اصلاح صد درصدی شبکه های توزیع هوایی در محدوده برق منطقه ۷ تا قبل از پایان سال جاری نائل آییم.
گفتنی است از مزایای دیگر این پروژه کاهش تلفات انرژی ، رفع حریم و نقاط خطر آفرین ، متعادل سازی بار تاسیسات توزیع، پیشگیری از سرقت و کاهش نیاز به شاخه بری درختان و لذا کاهش آسیب به محیط زیست میباشد.
گفتنی است : پیش بینی میگردد اجرای کامل پروژه بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان هزینه در پی داشته باشد.