شرکت فولاد مبارکه در نظر دارد با توجه به ارزندگی بالای سهام خود، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های بورسی برای اولین بار اقدام به خرید سهام خزانه کند. محسن رضیعی معاون اقتصادی مالی شرکت فولادمبارکه گفت: این اقدام در حمایت کامل از سهام شرکت انجام می‌پذیرد که در همین راستا، پیشنهاد خرید سهام خزانه به سازمان بورس ارائه شده است تا چنانچه این موضوع در هیات مدیره شرکت تصویب شود عملیات اجرایی آن را آغاز کند.