اقتصاد بازار: مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان پیشنهاد کاهش 5 درصدی تعرفه واردات کلاف های سرد و گرم را در راستای حمایت از صنایع پایین دستی مطرح و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه داد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد بازار، بهرام سبحانی با بیان این خبر، اظهار داشت: تعرفه ابزاری در اختیار دولت برای حمایت منطقی از تولید ملی از طریق کنترل و مدیریت کالای وارداتی است.

وی افزود: میزان تعرفه باید در هر شرایط به گونه تنظیم شود که ضمن حمایت منطقی از تولید داخلی، در شرایطی که تولید داخلی مکفی نیست مانع واردات نشود.

سبحانی ادامه داد: در حالی که در ابتدای سال تعرفه ۲۰ درصدی بر واردات ورق نورد گرم را با توجه به قیمت های جهانی در آن مقطع ناکافی می دانستیم اما در شرایط فعلی که قیمت این محصولات در بازار جهانی افزایش یافته و واردات با تعرفه موجود مقرون به صرفه نیست، لذا به منظور جلوگیری از افزایش قیمت ها و جهت کمک به صنایع پایین دستی، کاهش ۵ درصدی تعرفه کلاف های گرم و سرد به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داده ایم.