اقتصاد بازار: تولید فولاد خام در فولاد مبارکه در هشت ماه سال جاری با هفت درصد رشد نسبت به سال قبل به سه میلیون و 478 هزار تن رسید.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد بازار به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، از مجموع فولاد خام تولید شده در فولاد مبارکه در بازه زمانی هشت ماه منتهی به آبان، 350 هزار تن بصورت تختال، 2 میلیون و 450 هزار تن بصورت محصولات گرم و اسید شویی و 850 هزار تن در قالب محصولات سرد و پوشش دار به بازار عرضه شده است.
مجتمع فولاد سبا و فولاد هرمزگان هم در این مدت هرکدام به ترتیب، 456 و 736 هزار تن فولاد خام تولید کرده است.