دکتر عیسی کلانتری، معاون رئیس جمهور و رئیـس سـازمان محیط زیســت ایران، در جریـان برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست ضمن حضور در غرفۀ فولاد مبارکه از آخرین دستاوردهای زیست محیطی این شرکت بازدید کرد.
به گزارش خبرنگار فولاد در این بازدید، محسن ستاری، رئیس واحد محیط زیست فولاد مبارکه، گزارش کاملی از دیدگاه‌ها و اقدامات شرکت فولاد مبارکه در حوزۀ محیط زیست، برخی پروژه‌های انجـام شدۀ مرتبط با بهداشت محیط‌زیست، آب و انرژی، خط مشی و اهداف زیست‌محیطی شرکت فولاد مبارکه ارائه کرد که مورد توجه رئیس سازمان محیط‌زیست ایران و همراهان ایشان قرار گرفت.
سرمایه گذاری ۳۵۰ میلیارد تومانی شرکت فولاد مبارکه در طرح احداث شبکۀ فاضلاب و جمع آوری پساب‌های شهری و بازچرخانی آنها در خطوط تولید فولاد مبارکه :
همزمان با برگزاری این نمایشگاه حسین مدرسی‌فر مدیر بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست فولاد مبارکه در جمع خبرنگاران گفت: در زمینۀ ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست، فولاد مبارکه همواره با دو رویکرد، ارتقای وضعیت زیست‌محیطی و ارتقای ایمنی و سلامت کارکنان گام برداشته است و با به کارگیری سیستمهای بسیار کارآمد در تصفیه و بازچرخانی آب در فرایند تولید توانسته است به میزان قابل ملاحظه‌ای مصرف آب را کاهش دهد.
وی تصریح کرد: بهجرئت میتوان گفت الگوی مصرف آب در فولاد مبارکه میتواند بهعنوان الگویی کاملا مناسب برای سایر سازمانها به کار گرفته شود.
مدرسی‌فر در همین خصوص ادامه داد: در زمان راه‌اندازی فولاد مبارکه، طبق توافق با وزارت نیرو، مقرر شده بود به ازای تولید ۲میلیون و ۴۰۰هزار تن فولاد، ۴۵میلیون مترمکعب آب در هر سال از زاینده‌رود برداشت شود؛ اما خوشبختانه با اینکه امروز ظرفیت تولید فولاد مبارکه به ۷میلیون و ۲۰۰هزار تن افزایش یافته است، بیشترین میزان برداشت آب ۲۵میلیون مترمکعب در سال است. این امر نتیجۀ اجرای طرحهای توسعه در ایجاد شبکۀ فاضلاب داخلی و تصفیه خانه‌ها و همچنین استفادۀ بهینه از آب است.
مدیر بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست فولاد مبارکه با تأکید بر اینکه در شرکت فولاد مبارکه سرمایه‌گذاری برای کاهش ضایعات و استفادۀ بهینه از منابع آبی یک ارزش دانسته می شود، گفت: انسان‌ها باید بدانند که همۀ ما در همین مکان زندگی می‌کنیم و راهی جز رعایت استانداردهای زیست‌محیطی و حفظ منابع، پیش روی ما نیست و رعایـت نـکردن الزامات زیست‌محیطی ممکن است آیندۀ نسل انسان را با مخاطرات جدی مواجه کند.
وی در پاسخ به سؤال یکی دیگر از خبرنگاران دربارۀ میزان پیشرفت طرح جمع آوری و تصفیۀ پسابهای شهری همجوار فولاد مبارکه گفت: این اقدام ارزشمند اکنون با ۸۵درصد پیشرفت در احداث شبکۀ تصفیه‌خانه‌ها، لوله گذاری و خطوط تکمیلی در حال سپری کردن مراحل پایانی خود است.
در همین زمینه، محسن ستاری رئیس واحد محیط‌زیست فولاد مبارکه نیز در تشریح اقدامات زیست محیطی این شرکت گفت: در حوزۀ محیط زیست، یکی از اهداف کلان شرکت فولاد مبارکه همزمان با توسعۀ کمی در ظرفیتها و افزایش تنوع و کیفیت محصولات، بهبود مستمر وضعیت زیست محیطی شرکت بوده است. بر این مبنا این شرکت برای بهبود مداوم عملکرد زیست محیطی فعالیتهای خود مبادرت به تدوین مدل مدیریت زیست محیطی نموده است.
وی افزود: فولاد مبارکه با توجه به الزامات قانونی و مقررات بین المللی زیست محیطی از یک سو و تحلیل فرصتها و چالشهای زیست‌محیطی پیش رو و بررسی انتظارات ذینفعان از سوی دیگر و همچنین به منظور برآورد ظرفیتهای داخلی و نقاط قابل بهبود شرکت، اقدام به تدوین استراتژی و در مرحلۀ بعد تهیۀ برنامۀ عملیاتی برای محقق ساختن استراتژیها نموده است که حاصل این فرایند، بهبود عملکرد زیست محیطی شرکت و رعایت حقوق ذینفعان در راستای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی شرکت است.
وی افزود: شرکت فولاد مبارکه در همین راستا از بدو امر اقدام به پیاده سازی نظام مدیریت محیط زیست در شرکت فولاد کرده است. این شرکت به عنوان اولین مجتمع بزرگ صنعتی کشور از اسفندماه سال ۱۳۷۶ موفق به اخذ گواهی بین المللی استاندارد ۱۴۰۰۱ISO شد.
ستاری از استقرار نظام مدیریت بر ضایعات در شرکت فولاد مبارکه، استقرار نظام زیست محیطی و به کارگیری سیستم تصفیه و بازیافت پسابها، کاهش مصرف منابع آب و انرژی، کاهش مستمر آلاینده‌ها و جایگزینی مواد مخرب محیط زیست، کاهش مواد اولیۀ مصرفی، تلاش در جهت حفظ و نگهداری بیش از ۱۶۰۰ هکتار فضای سبز موجود در شرکت، کاهش تولید ضایعات و تفکیک و بازیافت آنها در حد امکان و حرکت به سوی تولید پاک و اقتصاد سبز، ارتقای سطح آگاهی‌ها و توانمندی‌های کارکنان و درنهایت همکاری و تعامل با سازمانها، تشکلها و مراجع نظارتی جهت مشارکت در فرهنگ سازی عمومی و کنترل زیست محیطی به عنوان بخش دیگری از اقدامات زیست محیطی و مسئولیتهای اجتماعی شرکت یاد کرد.
وی گفت: شرکت فولاد مبارکه با در نظر گرفتن الزامات زیست محیطی به عنوان یک مسئولیت اجتماعی، موفق به دریافت گواهینامۀ استاندارد مدیریت انرژی (۵۰۰۰۱ ISO) شده است؛ همچنین در راستای همسویی با رویکردهای بین المللی، از سال ۲۰۱۱ تاکنون در برنامۀ تغییرات اقلیم انجمن جهانی فولاد مشارکت داشته و موفق به دریافت گواهینامۀ مشارکت و تقدیر از آن نهاد معتبر شده است. ضمن اینکه این شرکت برنامه‌های جامع و مدون دیگری را با هدف صرفه جویی در مصرف انرژی و آب و با همکاری مراکز علمی و پژوهشی داخل و خارج کشور، در دست اقدام دارد.
ستاری در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: دریافت بالاترین نشان جامعۀ مدیریت سبز اروپا و بنیاد جهانی انرژی و همچنین ورود به فرایند ارزیابی بنیاد کیفیت اروپا EFQM و حضور در کنار شرکتهای معتبر جهانی بخش دیگری از موفقیتهای این شرکت در این حوزه است.