محمد اسلامی، با اشاره به نقش اقتصادی فولاد مبارکه و میزان باری که به‌واسطۀ این شرکت در ناوگان‌های ریلی و جاده‌ای کشور حمل می‌شود، تصریح کرد: به‌طور متوسط در هر سال بیش از 20 میلیون تن مواد اولیه و محصولات فولاد مبارکه از طریق ریل و جاده جابه‌جا می‌شود که توجه مؤثر بر توسعۀ ریل و جاده به‌موازات افزایش تولید از نقاط قوت بارز این شرکت است.
در جریان این بازدید مهندس زهرا سعیدی نمایندۀ مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی نیز در مصاحبه با خبرنگار فولاد گفت: فولاد مبارکه نقش قابل‌توجهی در رونق اقتصادی کشور و منطقه داشته است. وی با اشاره به پروژۀ خط متروی اصفهان-مبارکه و نقش فولاد مبارکه در احداث این خط گفت: برای احداث این خط مترو ردیف و اعتبار ملی در نظر گرفته شده است؛ اما به‌طور قطع مشارکت فولاد مبارکه در تسریع اجرای این پروژه بسیار کارگشا خواهد بود؛ ضمن این‌که با اجرا و بهره‌برداری از این پروژه، در آینده روزانه تعداد زیادی از کارکنان شرکت می‌توانند از این امکان بهره‌مند شوند.