معاون بهره برداری فولادمبارکه گفت: فراتر از برنامه هستیم؛ هرچند که تنها نگرانی ما تامین مواد اولیه است. مختار بخشیان افزود: در سال جاری در چهار خط از خطوط تولید فولاد مبارکه توانستیم رکورد داشته باشیم.

وی ادامه داد: به دلیل محدودیت هایی که داریم تامین مواد اولیه سخت شده و این موضوع ربطی به تحریم ها ندارد. وی افزود: درسیاستگذاری هایی که انجام شده، فولاد مبارکه ماموریت تامین ورق کشور را بر عهده دارد و چند معدن برای تامین مواد اولیه تعریف شده اند.