۱- پرتغال

شاخص مسکن: ۹۳

شاخص مراقبت درمانی: ۹۸

شاخص هزینه‌های زندگی: ۸۵

امتیاز کلی: ۸۶

۲- پاناما

شاخص مسکن: ۸۸

شاخص مراقبت درمانی: ۹۴

شاخص هزینه‌های زندگی: ۸۹

امتیاز کلی: ۸۵.۸

۳- کاستاریکا

شاخص مسکن: ۸۵

شاخص مراقبت درمانی: ۹۶

شاخص هزینه‌های زندگی: ۸۲

امتیاز کلی: ۸۵.۳

۴- مکزیک

شاخص مسکن: ۹۱

شاخص مراقبت درمانی: ۸۸

شاخص هزینه‌های زندگی: ۸۶

امتیاز کلی: ۸۳.۸

۵- کلمبیا

شاخص مسکن: ۸۰

شاخص مراقبت درمانی: ۸۰

شاخص هزینه‌های زندگی: ۹۴

امتیاز کلی: ۸۳.۴

۶- اکوادور

شاخص مسکن: ۹۰

شاخص مراقبت درمانی: ۸۴

شاخص هزینه‌های زندگی: ۸۴

امتیاز کلی: ۸۲

۷- مالزی

شاخص مسکن: ۸۵.۹

شاخص مراقبت درمانی: ۷۷

شاخص هزینه‌های زندگی: ۹۳

امتیاز کلی: ۸۱

۸- اسپانیا

شاخص مسکن: ۸۱

شاخص مراقبت درمانی: ۷۲

شاخص هزینه‌های زندگی: ۹۷

امتیاز کلی: ۷۶.۸

۹- فرانسه

شاخص مسکن: ۷۲

شاخص مراقبت درمانی: ۶۸

شاخص هزینه‌های زندگی: ۸۵

امتیاز کلی: ۷۶.۴

۱۰- ویتنام

شاخص مسکن: ۹۲

شاخص مراقبت درمانی: ۷۷

شاخص هزینه‌های زندگی: ۸۴

امتیاز کلی: ۷۶

لازم به ذکر است پیش‌تر موسسه " مرکر" برترین نظام های بازنشستگی را به ترتیب کشورهای زیر معرفی کرده بود:

۱-هلند با ۸۰.۳ امتیاز

۲- دانمارک با ۸۰.۲ امتیاز

۳- فنلاند با ۷۴.۵ امتیاز

۴- استرالیا با ۷۲.۶ امتیاز

۵- سوئد با ۷۲.۵ امتیاز

۶- نروژ با ۷۱.۵ امتیاز

۷- سنگاپور با ۷۰.۴ امتیاز

۸- شیلی با ۶۹.۳ امتیاز

۹- نیوزلند با ۶۸.۵ امتیاز

۱۰- کانادا با ۶۸ امتیاز