مسعود حیدری اضافه کرد: این هیات طی سفر خود، بازدیدهایی را از مراکز صنعتی، اقتصادی، گردشگری و درمانی استان اصفهان برگزار کرد و با توجه به زمینه‌های مساعد برای همکاری دوجانبه، نشستی اختصاصی در کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی برگزار شد.
حیدری اضافه کرد: مقرر شد در قالب تشکیل یک کارگروه مشترک در حوزه سرمایه‌گذاری، برنامه عملیاتی برای تعمیق ارتباط اصفهان و جمهوری تاتارستان روسیه برنامه‌ریزی شود و با برگزاری نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری دوجانیه، زمینه همکاری مؤثر و سرمایه‌گذاری مشترک بویژه در حوزه‌های شهری فراهم شود.
گفتنی است، جمهوری تاتارستان روسیه با مرکزیت کازان در بخش اروپایی فدراسیون روسیه در میانه 2 رودخانه ولگا و کاما واقع شده و تقریبا در 800 کیلومتری شرق مسکو قرار دارد.

d275f8aa b75d 4757 896e 3c79184be6a6